Formularze

Do prawidłowego wyświetlania formularzy używaj Adobe Reader
źródło: www.adobe.com

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Dane o nieruchomościach ZN-1/A
2434
2   Link   Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
2191
3   Link   Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
2380
4   Link   Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
2154
5   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
1976
6   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
2028
7   Link   Deklaracja na podatek leśny DL-1
2167
8   Link   Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
2973
9   Link   Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
2855
10   Link   Załącznik do deklaracji DT-1/A
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4580
11   Link   Deklaracja na podatek rolny DR-1
2447
12   Link   Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
1153
13   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których zamieszkują mieszkańcy
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2402
14   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - niezamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
1) w przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.
2) w przypadku najmu lokalu najemca składający deklarację zobowiązany jest dołączyć umowę najmu oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości zaświadczenie o prowadzonej działalności.
3) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
2285
15   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - częściowo zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2046
16   Link   Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
9
17   Link   Informacja o realizacji obowiązku nauki
491
18   Link   Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2142
19   Link   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
2641
20   Link   Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
2606
21   Link   Informacja o wyrobach zawierających azbest
389
22   Link   Oświadczenie majątkowe Radnego
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2000
23   Link   Oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika...
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
1992
24   Link   Oświadczenie o korzystaniu z wodociągu wiejskiego
2012
25   Link   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na czasowe zajęcie gruntu na cele ułożenia rurociągu
1926
26   Link   Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
523
27   Link   Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
7
28   Link   Wniosek na wycięcie drzew
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2507
29   Link   Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
476
30   Link   Wniosek o oszacowanie szkód
497
31   Link   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
2487
32   Link   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
302
33   Link   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1570
34   Link   Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
637
35   Link   Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
1011
36   Link   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
2015
37   Link   Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
2265
38   Link   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
575
39   Link   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
939
40   Link   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2032
41   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia (ogólny)
2162
42   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja
237
43   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2085
44   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki/działek, usytuowanej/ych przy drodze gminnej
914
45   Link   Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 i 12t na drogę gminną
462
46   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
72
47   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu-zespołu ponadnormatywnego
1228
48   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
67
49   Link   Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Gminy Suchy Dąb
1833
50   Link   Wniosek o wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
1213
51   Link   Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
1510
52   Link   Wniosek o zajęcie pasa drogowego
2120
53   Link   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4032
54   Link   Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze i wydrukować.
1578
55   Link   Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2434
56   Link   Zgłoszenie pobytu czasowego
2913
57   Link   Zgłoszenie pobytu stałego
2434
58   Link   Zgłoszenie szkody w uprawach
766
59   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
2643
60   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
2497
61   Link   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
203

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny