Drukuj
środa, 03 września 2008 19:40

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHYM DĘBIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Oferta Nr 1/08 z dnia 8.09.2008 r.

 

1/ Wymagania niezbędne:

 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
 • niekaralność.

 

2/ wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, znaczna kompetencja i profesjonalizm w pracy z klientem pomocy społecznej,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres.

 

3/  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielenia pomocy,
 • opracowanie i realizowanie kontraktów socjalnych,
 • współpraca z organizacjami niosącymi pomoc osobom tego potrzebującym,
 • wspieranie rodzin w których występują różnego rodzaju dysfunkcje,
 • pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych.
 • znajomość programu informatycznego „POMOST”

 

4/ Wymagane dokumenty:

 • życiorys /CV/,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17a z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego, w terminie do dnia 20 września 2008 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /Dz.U./ z 2002 r. Nr 101, późń. 926/ oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r Nr 142, późń. 1593 z późniejszymi zmianami/”

 

{!jomcomment}

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny