Wybór wykonawcy - sala gimnastyczna z zapleczem Drukuj
czwartek, 18 marca 2010 12:43

 

logo_PR_PwU_UE

W dniu 15.03.2010 r. podpisana została umowa z Panem Waldemarem Tymoszewskim prowadzącym Zakład Remontowo Budowlany, ul. Jaśminowa 9, 83 – 031 Żukczyn.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem. Zgodnie z zawarta umową Wykonawca zobowiązany został do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
Etap I – wykonanie pełno branżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy,
Etap II – wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego do 30.06.2011r.

Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy została ustalona na cenę ryczałtową 1 890 000.00 brutto.
Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 9.Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.09.01.00-00-002/09-00 z dnia 23.12.2009 r.).

Katarzyna Górska

01.jpg 02.jpg 03.jpg

 

 

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny