Podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Pomorskiego - kanalizacja Drukuj Email
czwartek, 28 października 2010 11:58
logo

W dniu 26 października 2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wójt Gminy Suchy Dąb Sławomir Kaźmierski podpisali w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dab i Osice”. Projekt dofinansowany został kwotą 6 294608,43 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu – 10 185 945.03 PLN. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchy Dąb i Osice. W wyniku realizacji zadania do systemu kanalizacyjnego zostanie włączonych 986 mieszkańców, a do oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie skierowanych zostanie ok. 89 m3 na dobę.

Całkowity zakres zadania obejmuje wykonanie:

• Kanalizacji grawitacyjnej – 10 535,0 mb
• Kanalizacji tłocznej – 7 302,5 mb
• Razem kanalizacji sanitarnej 17 837,5 mb
• Przepompowni pośrednich – 12 sztuk
• Przepompowni przydomowych – 15 sztuk.
 
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu –styczeń 2012 r.
 
Nadzór nad inwestycją pełnić będzie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Inżynier Kontraktu - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o., ul. Wigilijna 6/7, 82 – 300 Elbląg.
 
Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.:

1. Wspomaganie Zamawiającego na etapie przygotowania projektu budowlanego.
2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem.
3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
4. Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót.
5. Dokonanie rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego.
 
Katarzyna Górska

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny