Podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Pomorskiego - kanalizacja Drukuj
czwartek, 28 października 2010 10:58
logo

W dniu 26 października 2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wójt Gminy Suchy Dąb Sławomir Kaźmierski podpisali w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dab i Osice”. Projekt dofinansowany został kwotą 6 294608,43 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu – 10 185 945.03 PLN. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchy Dąb i Osice. W wyniku realizacji zadania do systemu kanalizacyjnego zostanie włączonych 986 mieszkańców, a do oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie skierowanych zostanie ok. 89 m3 na dobę.

Całkowity zakres zadania obejmuje wykonanie:

• Kanalizacji grawitacyjnej – 10 535,0 mb
• Kanalizacji tłocznej – 7 302,5 mb
• Razem kanalizacji sanitarnej 17 837,5 mb
• Przepompowni pośrednich – 12 sztuk
• Przepompowni przydomowych – 15 sztuk.
 
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu –styczeń 2012 r.
 
Nadzór nad inwestycją pełnić będzie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Inżynier Kontraktu - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o., ul. Wigilijna 6/7, 82 – 300 Elbląg.
 
Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.:

1. Wspomaganie Zamawiającego na etapie przygotowania projektu budowlanego.
2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem.
3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
4. Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót.
5. Dokonanie rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego.
 
Katarzyna Górska

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny