Zawiadomienia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.7.2017) czwartek, 20 lipca 2017 14
2 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie instruktorów oraz asystentów instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.11.2017) piątek, 14 lipca 2017 23
3 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.10.2017) piątek, 14 lipca 2017 21
4 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć komputerowych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.9.2017) piątek, 14 lipca 2017 13
5 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli języka angielskiego oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.8.2017) piątek, 14 lipca 2017 11
6 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.6.2017) piątek, 14 lipca 2017 14
7 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.5.2017) czwartek, 13 lipca 2017 22
8 Unieważnienie postępowania - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.4.2017) wtorek, 04 lipca 2017 16
9 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.4.2017) wtorek, 04 lipca 2017 16
10 Unieważnienie postępowania - Wykonanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół w Suchym Dębie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku oraz Szkole Podstawowej w Koźlinach (ZP.271.3.2017) wtorek, 04 lipca 2017 16
11 Unieważnienie postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 155/3 w Suchym Dębie środa, 14 czerwca 2017 35
12 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.2.2017) środa, 31 maja 2017 46
13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi - Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.2.2017) piątek, 19 maja 2017 55
14 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.2.2017) wtorek, 02 maja 2017 654
15 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (ZP.PN.271.1.2017) wtorek, 21 marca 2017 93
16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (ZP.PN.271.1.2017) poniedziałek, 13 marca 2017 94
17 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (ZP.PN.271.1.2017) poniedziałek, 06 lutego 2017 166
18 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek wtorek, 06 grudnia 2016 196
19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek piątek, 25 listopada 2016 401
20 Informacja z otwarcia ofert - - Roboty budowlane - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek poniedziałek, 14 listopada 2016 196
21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach RPO dla Woj. Pom. na lata 2014-2020 wtorek, 16 sierpnia 2016 591
22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb wtorek, 09 sierpnia 2016 688
23 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb wtorek, 28 czerwca 2016 782
24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb poniedziałek, 13 czerwca 2016 822
25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - najem lokalu czwartek, 05 maja 2016 799
26 Lista oferentów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu na najem lokalu środa, 13 kwietnia 2016 770
27 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb czwartek, 31 grudnia 2015 660
28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb czwartek, 05 listopada 2015 1111
29 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie wtorek, 31 marca 2015 1268
30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie piątek, 13 marca 2015 1221
31 Informacja o wyniku pisemnego przetargu ograniczonego - Koźliny poniedziałek, 29 grudnia 2014 1582
32 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego piątek, 24 października 2014 1381
33 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego środa, 15 października 2014 1271
34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Zewnętrzna siłownia przystankiem zdrowia w Suchym Dębie poniedziałek, 10 marca 2014 1680
35 Zawiadomienie - Koncesja na usługi poniedziałek, 13 stycznia 2014 1508
36 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Nauczanie języka angielskiego - "Wiedza paszportem do przyszłości" poniedziałek, 16 grudnia 2013 1384
37 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb wtorek, 10 grudnia 2013 1703
38 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” (2) czwartek, 28 listopada 2013 2464
39 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” (2) wtorek, 19 listopada 2013 2549
40 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” piątek, 15 listopada 2013 3005
41 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczanie języka angielskiego - "Wiedza paszportem do przyszłości" czwartek, 14 listopada 2013 1536
42 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” piątek, 08 listopada 2013 3073
43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Pełnienie funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO w projekcie pn. Wiedza paszportem do przyszłości środa, 30 października 2013 1524
44 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Pełnienie funkcji ZASTĘPCY KIEROWNIKA w projekcie pn. Wiedza paszportem do przyszłości środa, 30 października 2013 1439
45 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Pełnienie funkcji KIEROWNIKA PROJEKTU pn. Wiedza paszportem do przyszłości środa, 30 października 2013 1661
46 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 700 000 zł piątek, 11 października 2013 1423
47 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło czwartek, 10 października 2013 1441
48 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 700 000 zł środa, 02 października 2013 1412
49 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 395 w Koźlinach wtorek, 01 października 2013 1305
50 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - transport autobusowy 2013-2014 wtorek, 20 sierpnia 2013 1498
51 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa przyłączy poniedziałek, 22 lipca 2013 1552
52 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Budowa przyłączy wtorek, 09 lipca 2013 1498
53 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb środa, 05 czerwca 2013 1618
54 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 600 000 zł środa, 15 maja 2013 1562
55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 600 000 zł poniedziałek, 08 kwietnia 2013 1460
56 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Konserwacja ruin gotyckiego kościoła w Steblewie piątek, 29 marca 2013 1582
57 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Konserwacja ruin gotyckiego kościoła w Steblewie poniedziałek, 11 marca 2013 1517
58 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 500 000 zł wtorek, 08 stycznia 2013 1544
59 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii 2013 wtorek, 08 stycznia 2013 1658
60 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 500 000 zł piątek, 21 grudnia 2012 1469
61 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii 2013 czwartek, 20 grudnia 2012 1953
62 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - WNK czwartek, 04 października 2012 1570
63 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Modernizacja drogi transportu rolnego w Osicach czwartek, 04 października 2012 1629
64 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy - WNK czwartek, 20 września 2012 1695
65 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek czwartek, 20 września 2012 1522
66 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek wtorek, 11 września 2012 1657
67 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport autobusowy 2012-2013 wtorek, 14 sierpnia 2012 1664
68 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kościół we Wróblewie wtorek, 17 lipca 2012 1799
69 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 poniedziałek, 09 lipca 2012 1637
70 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie izolacji oraz remont drewnianej konstrukcji ścian ryglowych chóru i stropu w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie, gmina Suchy Dąb piątek, 06 lipca 2012 1345
71 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 czwartek, 21 czerwca 2012 1588
72 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii poniedziałek, 06 lutego 2012 1805
73 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii czwartek, 19 stycznia 2012 1949
74 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2) - Usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z poniedziałek, 05 grudnia 2011 1834
75 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2) - MA - Dostawa pomocy dydakt. G-Z czwartek, 01 grudnia 2011 1846
76 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2) - usługi - kredyt 1 100 000 zł środa, 30 listopada 2011 1664
77 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (2)- usługi - MA dla uczniów klas I-III G-Z wtorek, 29 listopada 2011 1782
78 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z wtorek, 29 listopada 2011 1772
79 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 1 100 000 zł środa, 23 listopada 2011 1885
80 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - MA - Dostawa pomocy dydakt. G-Z wtorek, 22 listopada 2011 1831
81 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2) - dostawy - WNK - Dostawa pomocy dydaktycznych SD wtorek, 22 listopada 2011 1779
82 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z piątek, 18 listopada 2011 1900
83 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z piątek, 18 listopada 2011 1662
84 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - kredyt 1 100 000 zł środa, 09 listopada 2011 1868
85 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawy - WNK - Dostawa pomocy dydaktycznych SD wtorek, 08 listopada 2011 1692
86 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - "WNK" zad. 10, 11, 13, 14, 19, 20 czwartek, 03 listopada 2011 1763
87 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - "Wiedza naszym kapitałem" (2) czwartek, 03 listopada 2011 1736
88 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wiedza Naszym Kapitałem" (2) wtorek, 25 października 2011 1980
89 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - "Wiedza naszym kapitałem" poniedziałek, 24 października 2011 1753
90 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 205.600 zł piątek, 21 października 2011 1791
91 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 150.000 zł piątek, 21 października 2011 1785
92 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dla zadania nr 26 - "Wiedza Naszym Kapitałem" środa, 19 października 2011 1690
93 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dla zadania nr 36 - „Wiedza naszym kapitałem” środa, 12 października 2011 3148
94 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - "Wiedza naszym kapitałem" wtorek, 11 października 2011 2646
95 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - budowa infr. rekreacyjnej - Ostrowite środa, 05 października 2011 1906
96 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica wiejska w Steblewie środa, 05 października 2011 1863
97 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica wiejska w Krzywym Kole środa, 05 października 2011 1910
98 Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa infr. rekreacyjnej - Ostrowite czwartek, 15 września 2011 2017
99 Zawiadomienie o wyborze oferty - Świetlica wiejska w Steblewie czwartek, 15 września 2011 2084
100 Zawiadomienie o wyborze oferty - Świetlica wiejska w Krzywym Kole czwartek, 15 września 2011 2146
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Strona 1 z 2

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny