Wybory samorządowe

Datę wyborów  wyznacza się na niedzielę 21 października 2018 r. w godz. 7:00-21:00

Urzędnik Wyborczy gm. Suchy Dąb: Ewa Chara-Suprun

Więcej informacji na stronie wybory2018.pkw.gov.pl oraz gdansk.kbw.gov.pl

Szczegóły dotyczące Gminy Suchy Dąb na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/220407

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
156
2   Link   Kalendarz wyborczy
293
3   Link   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
104
4   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (OKW)
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
151
5   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (TKW)
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
133
6   Link   Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
114
7   Link   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. (1)
w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
129
8   Link   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. (2)
o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
129
9   Link   Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
117
10   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
119
11   Link   Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
151
12   Link   Zarejestrowane komitety wyborcze
654
13   Link   OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
93
14   Link   Zarządzenie Nr OB.0050.310.1.2018 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
102
15   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rady Gminy Suchy Dąb w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
133
16   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
108
17   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. (2)
w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
56
18   Link   INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 3 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
63
19   Link   Praca w Komisjach Wyborczych
6 września 2018 r. o godz. 15.45 upływa termin zgłaszania
81
20   Link   Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie, Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim oraz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
49
21   Link   Uchwała Nr 1.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
46
22   Link   Uchwała Nr 2.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
43
23   Link   Uchwała Nr 3.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie planu pracy Gminne Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
46
24   Link   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r. (1)
55
25   Link   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r. (2)
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb i kandydatów na Wójta Gminy Suchy Dąb
80
26   Link   Uchwała Nr 4.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
44
27   Link   Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
Mając na uwadze zwiększone obecnie wymagania co do liczby powoływanych członków komisji obwodowej, Urząd Gminy w Suchym Dębie przyjmuje zgłoszenia indywidualnych wyborców chcących podjąć pracę w komisjach obwodowych. Zgłoszenia te będą wykorzystane w sytuacji konieczności uzupełnienia składów komisji do ustawowego minimum. W załączeniu druki zgłoszeń.
39
28   Link   OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 18 września 2018 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Dębie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym Sołectwo Wróblewo
92
29   Link   KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II z dnia 19 września 2018 r.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
20
30   Link   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
28
31   Link   "Osoby spokrewnione" mogą być członkami obwodowej komisji wyborczej
1) innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione, albo
2) tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona
12
32   Link   Głosowanie przez pełnomocnika
Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.
zm.), umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach
9
33   Link   Informacja dotycząca wpisu do rejestru wyborców
Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) na wójcie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
12
34   Link   Zwrot kosztów dojazdu na dyżur komisji wyborczych i jej posiedzenia nie przysługuje
Dopuszczalny jest natomiast zwrot kosztów dojazdu członków komisji wyborczych na szkolenie odbywane poza siedzibą komisji, jeżeli organ obsługujący komisję nie zapewni transportu
6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny