Wybory samorządowe - II tura

Datę wyborów  wyznacza się na:
niedzielę 21 października 2018 r. w godz. 7:00-21:00,
niedzielę 4 listopada 2018 r. w godz. 7:00-21:00 (II tura)

Urzędnik Wyborczy gm. Suchy Dąb: Ewa Chara-Suprun

Więcej informacji na stronie wybory2018.pkw.gov.pl oraz gdansk.kbw.gov.pl

Szczegóły dotyczące Gminy Suchy Dąb na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/220407

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
534
2   Link   Kalendarz wyborczy
642
3   Link   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
488
4   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (OKW)
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
441
5   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (TKW)
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
410
6   Link   Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
398
7   Link   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. (1)
w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
397
8   Link   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. (2)
o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
399
9   Link   Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
381
10   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
416
11   Link   Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
424
12   Link   Zarejestrowane komitety wyborcze
1014
13   Link   OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
365
14   Link   Zarządzenie Nr OB.0050.310.1.2018 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
380
15   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rady Gminy Suchy Dąb w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
412
16   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
395
17   Link   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. (2)
w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
363
18   Link   INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 3 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
340
19   Link   Praca w Komisjach Wyborczych
6 września 2018 r. o godz. 15.45 upływa termin zgłaszania
347
20   Link   Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie, Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim oraz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
323
21   Link   Uchwała Nr 1.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
295
22   Link   Uchwała Nr 2.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
308
23   Link   Uchwała Nr 3.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie planu pracy Gminne Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
300
24   Link   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r. (1)
329
25   Link   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r. (2)
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb i kandydatów na Wójta Gminy Suchy Dąb
350
26   Link   Uchwała Nr 4.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
308
27   Link   Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
Mając na uwadze zwiększone obecnie wymagania co do liczby powoływanych członków komisji obwodowej, Urząd Gminy w Suchym Dębie przyjmuje zgłoszenia indywidualnych wyborców chcących podjąć pracę w komisjach obwodowych. Zgłoszenia te będą wykorzystane w sytuacji konieczności uzupełnienia składów komisji do ustawowego minimum. W załączeniu druki zgłoszeń.
281
28   Link   OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 18 września 2018 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Dębie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym Sołectwo Wróblewo
625
29   Link   KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II z dnia 19 września 2018 r.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
276
30   Link   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1579
31   Link   "Osoby spokrewnione" mogą być członkami obwodowej komisji wyborczej
1) innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione, albo
2) tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona
283
32   Link   Głosowanie przez pełnomocnika
Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.
zm.), umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach
278
33   Link   Informacja dotycząca wpisu do rejestru wyborców
Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) na wójcie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
277
34   Link   Zwrot kosztów dojazdu na dyżur komisji wyborczych i jej posiedzenia nie przysługuje
Dopuszczalny jest natomiast zwrot kosztów dojazdu członków komisji wyborczych na szkolenie odbywane poza siedzibą komisji, jeżeli organ obsługujący komisję nie zapewni transportu
502
35   Link   Usługi wyborcze online są już dostępne
Jesteś zameldowany w Lublinie, a chcesz oddać głos w Warszawie? Żeby to zrobić - przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi - musisz się wpisać do właściwego rejestru wyborców. Teraz możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu. Specjalna usługa wyborcza została też udostępniona z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.
312
36   Link   Informacja o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń oraz terminie publicznego losowania składów obwdowych komisji wyborczych
277
37   Link   Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
254
38   Link   OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
278
39   Link   OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 27 września 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
445
40   Link   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gdańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
288
41   Link   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Suchy Dąb
617
42   Link   Uchwała Nr 5.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
292
43   Link   OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
311
44   Link   OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
577
45   Link   Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych - 4 października 2018 r.
502
46   Link   OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 4 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
255
47   Link   Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Gdańskiego
292
48   Link   Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
282
49   Link   Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
334
50   Link   WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 4
246
51   Link   Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych
2018.10.16 /wtorek/ godz. 16.30 - obwodowa komisja ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
2018.10.17 /środa/ godz. 16.30 - obwodowa komisja ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Miejsce szkolenia sala obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17.
246
52   Link   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w gminie Suchy Dąb
273
53   Link   Wybory samorządowe 2018. Sześć zasad, o których musisz pamiętać
414
54   Link   Uchwała Nr 16/18 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie ustalenia procedury przekazywania protokołów z wynikami głosowania w obwodach Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim
238
55   Link   Frekwencja w gminie Suchy Dąb w Wyborach Samorządowych 2018
297
56   Link   PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Suchy Dąb
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Suchym Dębie
771
57   Link   PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SUCHY DĄB
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Suchym Dębie
2189
58   Link   Uchwała Nr 9.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
461
59   Link   Rada Powiatu Gdańskiego - Wyniki wyborów
320
60   Link   INFORMACJA o terminie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.
244
61   Link   Ponowne głosowanie w wyborach wójta
246
62   Link   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 22 października 2018 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych organów jednostek samorządu terytorialnego, które odbędą się w dniu 4 listopada 2018 r.
230
63   Link   Frekwencja w gminie Suchy Dąb w Wyborach Samorządowych 2018 - II tura
326
64   Link   PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SUCHY DĄB - II TURA
934
65   Link   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego, objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
211

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny