Wybory Prezydenckie 2015

Datę wyborów  wyznacza się na niedzielę 10 maja 2015 r. w godz. 7:00 - 21:00

Więcej informacji na stronie http://pkw.gov.pl

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1251
2   Link   Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
1272
3   Link   Ustawowe terminy czynności wyborczych
1385
4   Link   Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
909
5   Link   Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
1218
6   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
1116
7   Link   Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Reczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
1158
8   Link   Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1220
9   Link   Zarządzenie Nr OB.0052.26.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Suchy Dąb dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
1153
10   Link   Informacja z dnia 21 kwietnia 2015 r. dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
922
11   Link   Informacja Wójta Gminy Suchy Dąb w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Suchy Dąb
1081
12   Link   Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych oraz zastępców przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
1204
13   Link   Informacja z dnia 23 kwietnia 2015 r. dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
928
14   Link   Zarządzenie Nr OB.0050.28.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
1038
15   Link   Frekwencja w gminie Suchy Dąb w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1080
16   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie obwodów głosowania w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
1079
17   Link   Informacja z dnia 12 maja 2015 r. dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponownych wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.
903
18   Link   Zarządzenie Nr OB.0052.32.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 12 maja 2015 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3 w Grabinach-Zameczku
989
19   Link   Zarządzenie Nr OB.0052.33.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 13 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3 w Grabinach-Zameczku
1000
20   Link   Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Uprzejmie informuję, że na stronie czwartej „Informacji o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.” został dodany akapit o następującej treści: „Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy oraz dom studencki lub zespół domów studenckich, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.”
852
21   Link   Frekwencja w gminie Suchy Dąb w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)
999
22   Link   WYNIKI w gminie Suchy Dąb w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)
1057

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny