Gmina Suchy Dąb na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb” edycja AZBEST 2021 otrzymała dotację z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Ogólnopolski program Finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

Realizacja zadania była możliwa dzięki podpisanej umowie dotacji nr WFOŚ/D/III-36/7094/2021/AZBEST-2021 z dnia 7 października 2021 r. pomiędzy WFOŚiGW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Szymona Gajdę i Gminą Suchy Dąb reprezentowaną przez Wójta Gminy – Henrykę Król.

W ramach zadania zdemontowano, wywieziono i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 13 lokalizacji. Łączna waga unieszkodliwionych wyrobów wyniosła 29.29 Mg (ton).

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 526,00 zł

Łączna kwota dotacji wyniosła kosztów kwalifikowanych tj. 11 625,00 zł