W sobotę 3 września 2016 r. odbyła się piąta edycja „NARODOWEGO CZYTANIA” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą było wybitne dzieło Henryka Sienkiewicza pt. „Quo Vadis”.  Podstawowym celem tej akcji jest propagowanie rodzimej literatury i wzmacnianie wspólnoty narodowej. „Narodowe Czytanie” inspiruje, buduje międzypokoleniowe mosty, łączy ludzi ponad codziennymi podziałami. W naszej gminie spotkaliśmy się tym razem w plenerze - na Placu Dębowym. Czytanie zainaugurowała Wójt Gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska, a następnie każdy z uczestników przeczytał wybrany przez siebie fragment. Ponadto dowiedzieliśmy się ciekawych informacji na temat powieści i jej autora. Zadaniem uczestników było także rozwiązanie quizu dotyczącego treści utworu. Wszyscy uczestnicy wykazali się wybitną wiedzą na ten temat i w nagrodę otrzymali od Pani Wójt upominki. Pamiątką dla wszystkich były także podziękowania w formie dyplomu opatrzone okazjonalną pieczęcią. Już dzisiaj zapraszam wszystkich do udziału w święcie literatury polskiej za rok w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”, a tegorocznym uczestnikom serdecznie dziękuję za aktywne włączenie się w tą piękną ogólnopolską akcję.

Agnieszka Księżak