BIP

Sesje Rady Gminy

mapa_gminy_sd

ePUAP2min

dla niepelnosprawnych

status nowego dowodu

PSR2020 moja woda czyste powietrze
 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb (RGN.6845.1.2020) (31.08.2020)więcej

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb, lokale           mieszkalne oraz nieruchomości gruntowe (18.08.2020)więcej

 
2020-08-06 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - „Budowa gazociągu Kolnik-Elbląg...” (RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2020.AJM.17)
godlo

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2020.AJM.17więcej

 
2020-08-05 Awaria telefonu w Medical Medycyna Sp. z o.o. w Suchym Dębie
Medical Medycyna

Uwaga! Z powodu awarii telefonu w Medical Medycyna Sp. z o.o. w Suchym Dębie, nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Prosimy dzwonić pod nr 58 5010101. Za utrudnienia przepraszamy.

 
2020-07-31 Ogłoszenie dotyczy zwrotu podatku akcyzowego za II półrocze 2020 r. (31.08.2020)
HERB

paliwo

Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król
Informuje, że od 3 do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski
o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2020 r.

 • Faktury VAT datowane od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
  CN 27101943 - 27101948
  ,
  CN 27102011 - 27102019,
  CN 382600
 • limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
  100 zł na ha użytków rolnych
    30 zł na DJP   
 • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w II półroczu dla wniosków złożonych w drugim terminie od 1 do 30 października 2020 r.

UWAGA!
1. Obowiązują nowe druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego (pobierz)
2. Obowiązuje informacja o liczbie DJP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz)
3. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (do zwrotu po potwierdzeniu przez Urząd Gminy),
- kopie faktur i umów dzierżaw
4. Składanie wniosków w pok. nr 4.

Wójt

Henryka Król

 
2020-07-28 Otwarty Konkurs Ofert -  na realizację zadań Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020 realizowanego przez Gminę Suchy Dąb
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie  z zapisami Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -oraz zgodnie z Zarządzeniem nr OB.0050.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2014.

Do pobrania:

Informacja o konkursie

Zapytanie ofertowe

Zakres obowiązków

Umowa zlecenia

 
2020-07-28 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do pobrania:

Informacja o naborze

 
2020-07-27 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego dot. tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”
woj-pom

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”) więcej

Do pobrania:

komunikat

uchwała

 
2020-07-22 UWAGA!!! Stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb za wyniki w nauce za II semestr
herb_100x100

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2020 r. opublikowana została Uchwała nr 0007.XVIII.149.2020 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XI.88.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb.

W związku z powyższym do 31 lipca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb za wyniki w nauce za II semestr.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub poprzez stronę internetową Urzędu w zakładce Formularze. Wnioski należy składać do sekretariatu Urzędu.

 
2020-07-17 Otwarty Konkurs Ofert -  na realizację zadań Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego przez Gminę Suchy Dąb
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z zapisami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019- 2020 finansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr OB.0005.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb w sprawie udzielania zamówień publicznych - nabór na stanowisko pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Do pobrania:

Informacja o konkursie

Zapytanie ofertowe

Karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Umowa zlecenia

 
2020-07-17 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019- 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do pobrania:

Informacja o naborze

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"


 
2020-07-10 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.07.2020
herb_100x100

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.07.2020więcej

 
2020-07-03 MOJA WODA - Nabór wniosków do 31 maja 2024 r.
wfosigw

Ruszył ciągły nabór do 31 maja 2024 roku o dofinansowanie w ramach nowego programu "Moja Woda",
Dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie, o które mogą się ubiegać osoby fizyczne.
Wszystkie niezbędne informacje pod linkiem https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda
więcej

 
2020-07-02 Kierownik GOPS informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy
herb_100x100

1. Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej o przyznanie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego  na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

2. Świadczenie wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenia wychowawczego 500+ trwa do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że w roku 2020 nie składa się wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ celem jego kontynuacji.

3. Program Dobry Start (300+)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA 2020 r. ZA POŚREDNICTWEM:

• systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.

• internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):

•  za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

• za pomocą Platformy Usług Elektronicznych–PUE ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo Klientów, Pracowników, a także ich rodzin, składając wniosek w wersji papierowej, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z utrzymującym się stanem epidemii  wywołującym chorobę COVID-19.
Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie 58 6828682

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przypomina,

 o terminach składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019 :

 

1. świadczenie wychowawcze 500+

2. świadczenia rodzinne

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

4. świadczenie dobry start 300+

 

1. świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2018/2019

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,  można składać od 1 lipca 2018 r. (w formie elektronicznej) oraz od 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

1. elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP)

2. papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

 2 i 3. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 Od 1 lipca 2018r. (w formie elektronicznej) oraz 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) to także data początku składania wniosków o:

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2018r. 

 -    zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2018r.

4. świadczenie dobry start 300+ na okres świadczeniowy 2018/2019

Od 1 lipca 2018r. (w formie elektronicznej) oraz od 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) to także data początku składania wniosków o świadczenie dobry start. Wnioski o te świadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek. Podobnie w sprawach specjalnych zasiłków opiekuńczych,świadczeń opiekuńczych i zasiłków opiekuńczych – wnioski przyjmujemy i rozpatrujemy na bieżąco.

WSZELKIE INFORMACJE oraz DRUKI WNIOSKÓW na nowy okres świadczeniowy dostepne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, tel. 58 6828682

 
2020-06-30 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Budowa przepompowni ścieków wraz z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej, budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w miejscowości Koźliny Osiedle (ZP.271.03.2020)
herb_100x100

Numer postępowania ZP.271.03.2020

Typ postępowania Postępowanie PZP

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczonywięcej

 
2020-06-29 Ankieta „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”
powiat gdanski

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2040”. Strategia opracowywana przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych niedostatków i wymiernych potrzeb mieszkańców, oraz określenie kierunków rozwoju naszego regionu w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji. Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Aby jak najlepiej poznać Państwa preferencje i sugestie dotyczące transportu na terenie powiatu gdańskiego, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych pól. Dane pozyskane dzięki ankiecie będą podstawą dla sporządzenia rzetelnego dokumentu diagnozującego problemy i potrzeby mieszkańców powiatu.

Link do ankiety:

https://elektromobilnoscpowiatgdanski.ankietaplus.pl

 
2020-06-25 Gminne Przedszkole w Grabinach-Zameczku oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zamknięte do dnia 16 sierpnia 2020 r.
herb_100x100

Uwaga, informujemy, że Gminne Przedszkole w Grabinach-Zameczku i oddziały przedszkolne w szkole w Koźlinach i w szkole w Suchym Dębie pozostają zamknięte do dnia 16 sierpnia 2020 r.

/-/Wójt Gminy
Henryka Król

 
2020-06-22 Od soboty 27 czerwca wracają stałe rozkłady jazdy autobusów PKS Gdańskk

pks gdansk

Wraz z kalendarzowym rozpoczęciem ferii letnich (letnich wakacji szkolnych) kursowanie autobusów na wszystkich uruchamianych przez nas trasach zostanie przywrócone do stałych, całorocznych rozkładów jazdy.

Wszystkie tymczasowe ograniczenia w kursowaniu autobusów związane z pandemią koronawirusa począwszy od soboty 27 czerwca br. przestaną obowiązywać, a na wszystkich liniach obowiązywać będą rozkłady jazdy dostępne na tabliczkach na przystankach.

Aktualne rozkłady dostępne pod adresem http://www.pks.gdansk.pl/liniowe-rozklady-jazdy/

 
2020-06-16 Medical Medycyna - Punkt pobrań - zmiana godzin pracy laboratorium

medial medycyna-logo

Punkt pobran

 
2020-06-15 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
powiat gdanski

Starosta Powiatu Gdańskiego informuje o częściowym przywróceniu udzielania porad prawnych osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego od dnia 17 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Pełna treść komunikatu

 
2020-06-10 Uwaga tegoroczni maturzyści!!!

herb_100x100

KOWR

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2020/2021 dla dzieci byłych pracowników PGR.

Powyższy program skierowany jest do osób które:

1. są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka,

2. są dziećmi, których rodzice pracowali co najmniej 2 lata w PGR,

3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,

4. dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820,00 zł wyliczony w czerwcu 2020 r.,

5. osiągną z egzaminu maturalnego liczbę punktów nie niższą niż 90.

Wnioski do programu należy złożyć on-line na stronie www.stypenia-pomostowe.pl w terminie od 12 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. (do godz.16-tej) lub w formie papierowej w Oddziale Terenowym KOWR w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 do 24 września 2020 r.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www stypendia-pomostowe.pl lub w Oddziale Terenowym KOWR w Pruszczu Gdańskim pod nr tel. (58) 300 48 41

 
2020-06-05 Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2019 rok
herb

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z dnia 2020.04.21 poz. 713) Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.
Rada Gminy Suchy Dąb będzie rozpatrywać raport podczas sesji w dniu 24 czerwca 2020 roku, której rozpoczęcie planowane jest na godz. 15:00. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również Mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głoś podczas debaty powinien złożyć do przewodniczącej rady do dnia 23 czerwca 2020 roku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Są oni dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.

Do pobrania: Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2019 rok

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/Henryka Król

 
2020-06-02 Nowy numer telefonu Punktu Obsługi Klienta
ecol-unicon

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 ulega zmianie numer telefonu do Punktu Obsługi Klienta.

Nowy numer to 798 55 66 88.

Jest to jednocześnie numer do biura, jak i numer alarmowy czynny poza godzinami pracy biura.

Przypominamy, że od dnia 08.06.2020 r. Punkt Obsługi Klienta będzie czynny w godzinach:

Pn., wt., czw., pt.: 7.00-15.00

Środa: 8.00-16.00


herb Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na telefon zainstaluj aplikację EcoHarmonogram 
lub zapisz się do powiadomień SMS

 

 
2020-05-27 30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990-2020
herb_100x100

Dorobek Gminy, lokalne więzi, patriotyzm, ciągła praca i służba społeczeństwu mają największe znaczenie dla budowy silnego samorządu. Dlatego z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego wszystkim, którzy tworzą samorząd składam serdeczne podziękowania za wkład pracy włożonej w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Życzę również wytrwałości, zapału oraz wielu sukcesów, które przyczynią się do dalszego rozwwięcejoju Gminy Suchy Dąb.

Wójt Gminy
Henryka Król

 
2020-05-26 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2.0 - Nabór wniosków na nowych zasadach
wfosigw

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
-węzeł cieplny,
-pompa ciepła,
-kocioł gazowy kondensacyjny,
-kocioł olejowy,
-ogrzewanie elektryczne,
-kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.
Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.
więcej

Do pobrania: Plakat

 
2020-05-18 Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
herb_100x100

Szanowni Państwo, od 12 maja 2020 r. można składać wnioski na dodatkowe dofinansowanie działalności Państwa organizacji z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Ponadto już obowiązuje załącznik do uchwały nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.
-Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, a w nim zawarto cały pakiet wsparcia organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii.

Do pobrania:

Informacja o programie

Wytyczne

Uchwała 48/2020

Załącznik do uchwały 48/2020 - Program

 
2020-05-13 Rurociąg Pomorski – rusza drugi etap prac terenowych
PERN

I etap prac terenowych związanych z projektowaniem II nitki Rurociągu Pomorskiego został zakończony. Działania terenowe przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i wyrozumiałe podejście do pracy geodetów oraz geologów.
Obecnie rozpoczyna się II etap prac terenowych – właściwe badania geotechniczne. Będą one przebiegały w dwóch turach.
Od początku maja br. geolodzy rozpoczną pozyskiwanie zgód od właścicieli gruntów na przeprowadzenie niezbędnych wierceń geologicznych. Następnie, w okresie od maja do grudnia 2020 roku, eksperci będą pracować w pobliżu miejscowości Koźliny, Krzywe Koło, Suchy Dąb, Osice.

Podczas I etapu przeprowadzono około 50 wierceń na odcinku 240 km planowanej trasy rurociągu. II etap prac wiąże się z wykonaniem ponad 2 000 odwiertów na tym samym odcinku.
Badania geotechniczne są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów, przeważnie za pomocą przenośnych wiertnic i zazwyczaj trwają kilka godzin. Średnica odwiertu wynosi około 30 cm.

Szczegółowe informacje na temat technologii prowadzonych prac przedstawiamy w załączonej ulotce informacyjnej.

Prace projektowe na zlecenie PERN S.A. prowadzi firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

Bieżące informacje na temat podejmowanych działań można znaleźć na stronie internetowej: www.rurociagpomorski.pl. Zachęcamy do odwiedzenia i zapisywania się na newsletter, aby na bieżąco śledzić aktualności związane z inwestycją.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników realizujących projekt.

Do pobrania: ulotka informacyjna

 
2020-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2019
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej

 
2020-04-27 Uwaga! Test na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 koronawirusa można zrobić w Medical Medycyna w Suchym Dębie
medial medycyna-logo

Testy na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 koronawirusa już dostępne we wszystkich naszych Punktach Pobrań.
Zamiast zastanawiać się nad potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia, warto sprawdzić.
Coraz więcej osób żyje w niepewności, czy może katar i kaszel, który dokucza im dziś, lub które mieli 2 tygodnie temu to już było zakażenie koronawirusem?
Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę, aby uniknąć oczekiwania w kolejce. Krew zostaje pobrana w punkcie pobrań.

1. Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgM mogą zostać wykryte między 7-10 dniem od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała "wczesnej fazy" infekcji, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.

2. Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgG mogą zostać wykryte między 11-14 dniem od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała "późnej fazy" infekcji, ich obecność świadczy o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

Cena badania 125 zł za każde z przeciwciał. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.

Umów się już dziś 58 501 01 00/01

 
2020-04-21 Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

PFRON

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.więcej

Do pobrania: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

 
2020-04-09 WAŻNE! Komunikat w sprawie wniosków o odroczenie terminu spłaty zadłużenia

ARiMR

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID – 19.

W celu ułatwienia Państwu skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań przygotowaliśmy specjalny wzór wniosku.

Wnioski o odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal
 2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU SPŁATY - otwórz

 
2020-03-30 Rurociąg Pomorski - ruszyły prace w terenie
PERN

W związku z budową II nitki Rurociągu Pomorskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze w terenie.
Aktualnie trwają prace planistyczne polegające na zaprojektowaniu trasy przebiegu rurociągu z uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak: istniejąca zabudowa i infrastruktura, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe oraz wiele innych.

Na przełomie marca i kwietnia br. geolodzy będą zwracali się z prośbą do właścicieli nieruchomości, przez które planowane jest poprowadzenie rurociągu, o umożliwienie wstępu na grunty w celu wykonania niezbędnych wstępnych badań geotechnicznych. Po uzyskaniu właściwych zgód w okolicach Koźliny będzie można zaobserwować ekspertów pracujących przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Podczas pierwszego etapu przeprowadzonych zostanie ok. 50 wierceń na odcinku 240 kilometrów planowanej trasy rurociągu.więcej

 
2020-03-27 Uprawa maku lub konopi włóknistych w 2020 r.
woj-pom

Uchwała Nr 237/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 (wchodzi w życie 2 kwietnia 2020 r.) więcej

 
2020-03-26 Zbiórka odpadów w czasie epidemii - o czym trzeba pamiętać?
eneris

Odpady produkujemy codziennie, nawet podczas kwarantanny. Większość osób jest w stanie zgromadzić pewną ilość zakupionych produktów w domu, ale prędzej czy później czeka nas wyjście… do altany na odpady. Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, by chronić siebie, ale i pracowników odbierających odpady.

Co robić z odpadami w czasie kwarantanny?
Kwarantanna oznacza zachowanie szczególnej ostrożności, ma nas i osoby postronne uchronić od zakażenia koronawirusem lub zweryfikować, czy do niego doszło. Zapominamy niestety, że to co opuszcza nasz dom mimo zakazu to właśnie odpady. A przecież zgodnie z oficjalnie podaną informacją przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wirus może przetrwać na przedmiotach nawet kilka dni. Dlatego pamiętajmy, by wyrzucane odpady szczelnie zamykać, a zużyte produkty takie jak chusteczki, rękawiczki czy maseczki zakapować do foliowej torebki i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko przekazania wirusa kierowcom śmieciarek i ładowaczom. więcej

Do pobrania: Plakat
 
2020-03-18 Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz kl. I publicznych szkół podstawowych
herb_100x100

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem  się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuję, że wprowadza się możliwość wysłania skanu wniosku rekrutacyjnego i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną na adres przedszkola/szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
nr telefonu: 511-127-380

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku,
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
nr telefonu: 512-974-706

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
nr telefonu: 692-933-040

Oryginały dokumentów w wersji papierowej należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Suchy Dąb do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury rekrutacji mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Gminy Suchy Dąb, jako organem prowadzącym przedszkola i szkoły pod nr telefonu: 58 355-68-00.

 
2020-03-04 Listy nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gdańskiego
w 2020 roku

herb_100x100

Do pobrania:

1. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE w Powiecie Gdańskim

2. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA w Powiecie Gdańskim

 
2020-02-24 Informacja dot. przebudowy ul. Sportowej
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie zawiadamia, że została rozpoczęta inwestycja budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej – ul. Sportowa, dojazd do budynków nr 13, 15, 17, 19,  21, 23.   
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za ewentualne utrudnienia przepraszamy.                             

Inwestorem jest Gmina Suchy Dąb.
tel.  58 355 68 00,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykonawcą robót jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni.
Kierownik robót - Waldemar Babiński tel. 608 635 161,
Inspektor nadzoru - Piotr Wojczal tel. 602 663 819

 
2020-02-21 Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb (2020)
herb_100x100

Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję), wydane przez Urząd Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąbwięcej

 
2020-02-14 Zmiany w obrocie paliwami opałowymi
paliwo zmiany

Informacja dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej więcej

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą więcej

Informacja dla osób, które zużywają olej opałowy do celów grzewczych więcej

Informacja dla podmiotów, które sprzedają olej opałowy więcej

 
2020-02-11 Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
SOW

Oddział Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia. więcej

 
2020-02-11 Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Naszej Gminie
lingua house

Od września rusza projekt "Angielski dla mieszkańców małych miejscowości". Zapraszamy do zapisów! Jesteśmy niewielką szkółką języka angielskiego, która powstała z ogromnej pasji do nauczania. Uczymy dzieci w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, a także licealistów i osoby dorosłe. Przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty oraz matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Czym się wyróżniamy? Indywidualnym podejściem do każdego z uczniów - uwzlędniając jego możliwości, potrzeby oraz cechy osobowościowe. We wrześniu ruszamy z programem nauczania w mniejszych miejscowościach, wychodząc naprzeciw dzieciom, które mają problemy z dojazdem na dodatkowe zajęcia. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wyrażenie chęci uczestnictwa w takich zajęciach za pomocą naszej strony internetowej. Cennik będzie uzależniony od ilości uczestników i zostanie sporządzony jeszcze w wakacje. Na chwilę obecną czekamy na odzew z Państwa strony i ewentualne zainteresowanie naszą propozycją. Serdecznie zapraszamy, Lingua Pruszcz Gdański. więcej

 
2020-01-29 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 r. przez Urząd Gminy w Suchym Dębie
herb_100x100

Do pobrania: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 r. przez Urząd Gminy w Suchym Dębie

 
2020-01-23 Złote Gody
50lat

Wójt Gminy Suchy Dąb gorąco prosi, aby wszystkie pary małżeńskie, które nie zawierały związku małżeńskiego w Gminie Suchy Dąb, a jednocześnie obchodzą w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego zgłosiły się do Urzędu Gminy pok. nr 11 (tel. 58 355 68 37) w celu informacyjnym.

 
2020-01-16 Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód w naszej gminie - etap II
unia swiatlowodowa

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy SUCHY DĄB, w ramach projektu „Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie a ich zakończenie planujemy pod koniec 2020 r.

więcejDo pobrania: Lista adresów objętych w gm. Suchy Dąb

 
2020-01-13 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie

ul. Gdańskiej 17 (sala konferencyjna)

Zapraszamy

w każdą środę od 16:00 do 20:00

 
2020-01-13 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gm. Suchy Dąb
herb_100x100

Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała Nr 0007.XIV.106.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2019 r.więcej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XV.113.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r.więcej
zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5736 )


Stawki podatku od środków transportowych (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r.więcej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.X.81.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 czerwca 2019 r.więcej
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

 
2019-12-19 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku
herb_100x100

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 
2019-12-03 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
powiat gdanski

Do pobrania: grafik dyżurów

 
2019-11-14 Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje projekt „Pomorska Akademia Wolontariatu”
caritas logo

Projekt polega na długoterminowym wolontariacie na przykład w placówkach Caritas (który można odbyć w ramach praktyk studenckich) oraz oferuje szeroki pakiet szkoleń, warsztatów pracy metodą projektu oraz coachingu. Dodatkowo uczestnicy mają szansę otrzymać z budżetu projektu wsparcie finansowe na realizację własnych inicjatyw.
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji społecznych uczestników.
Szczegóły opisane są na naszej stronie internetowej: www.caritas.gda.pl/pomorska-akademia-wolontariatu/

Do pobrania: PLAKAT

 
2019-10-15 Kanalizacja sanitarna w Krzywym Kole
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że od dnia 15 października 2019 r. można podłączać się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło.
Warunkiem podłączenia do kanalizacji jest złożenie wniosku o przyłączenie do Eksploatatora sieci Ecol-Unicon – biuro ul. Gdańska 19, Suchy Dąb (obok Urzędu Gminy).

Do pobrania: wniosek

Wójt Gminy
Henryka Król

 
2019-10-10 Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom
Medical Medycyna

Przystąpiliśmy do Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób pow. 65+ z grupy ryzyka

W programie udział wziąć mogą pacjenci w wieku od 65 roku życia leczeni z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej zameldowani na terenie powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego.

BEZPŁATNE Szczepienia odbywać będą się na terenie Przychodni Medical:

Powiat Gdański:
1. Pszczółki ul. Sportowa 1b
2. Suchy Dąb ul. Gdańska 32, tel. 58 682 86 16
3. Przywidz ul. Cisowa 4

Powiat Tczewski:
1. Tczew, ul. Wojska Polskiego 5A
2. Pelplin, ul. Dworcowa 7
3. Gniew, ul. Witosa 10

Do pobrania: Plakat, Ulotka

 
2019-10-09 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
KIK

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. więcej

 

2019-09-24

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
PIW2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim informuje, iż ukazała się Decyzja Komisji UE 2019/1385 (link do decyzji https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1385&from=PL), która powiększyła obszary ochronne w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, obejmująca między innymi swoim zasięgiem teren powiatu gdańskiego i miasta Gdańska na prawach powiatu. więcej

 
2019-08-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. więcej
 
2019-07-25 Informacja o workach na odpady BIO
herb_100x100

Szanowni mieszkańcy
przypominamy, że w dniu 29.07.2019 firma Eneris odbiera odpady tzw. BIO.
W związku z licznymi pytaniami na temat worków informujemy, że firma odbierze worek w dowolnym kolorze opisany w widocznym miejscu napisem: BIO
Przypadki nieodebrania wystawionych przed posesję worków prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy telefonicznie lub mailowo.

/-/Wójt
Henryka Król

 
2019-07-24 Medical Medycyna Sp. z o.o. w Suchym Dębie
Medical Medycyna

CZYNNY w poniedziałki i czwartki od 7:00 do 18:00, pozostałe dni od 8:00 do 18:00
REJESTRACJA  -  8:00 - 18:00
REJESTRACJA TELEFONICZNA -  od godziny 8:30 -18:00

LABORATORIUM
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK w godzinach  8:00 - 9:30 

PORADNIA OGÓLNA
Lek. med. Ilona Rompa

Poniedziałek - Wtorek w godzinach 8:00 - 13:00
Środa - Czwartek - w godzinach 13:00 - 18:00
Piątek w godzinach 8:00 - 13:00

PORADNIA DZIECIĘCA
Poniedziałek Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00-13.00
Wtorek Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00-13.00

Środa Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00–13.00
Czwartek Dr S. Zaniewski w godzinach 8.00–13.00
Piątek Dr M. Cenian w godzinach 8.00–12.00

SPECJALIŚCI
-DERMATOLOG
-LARYNGOLOG

KONIECZNE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA POZ

 
2019-07-17 Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2020 rok
herb_100x100
L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców gminy 
na dzień 30.06.2019
Wysokość funduszu sołeckiego 
na 2020 rok
1 Suchy Dąb 1029 53 343,70
2 Grabiny-Zameczek 856 53 343,70
3 Koźliny 717 48 916,17
4 Krzywe Koło 540 39 474,34
5 Steblewo 380 30 939,35
6 Osice 330 28 272,16
7 Ostrowite 99 15 949,77
8 Wróblewo 145 18 403,58
Razem: 4096 288 642,77   

 Sporządziła: A. Matusz - Sekretarz Gminy

 
2019-06-28 Cała Naprzód I i Cała Naprzód II
herb_100x100

Z początkiem lipca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje kolejną edycję projektu pt. „Cała Naprzód II”. Gmina Suchy Dąb przystąpiła do współpracy w celu kontynuacji projektu. Tym razem do projektu mogą się zgłaszać mieszkańcy całego Obszaru Metropolitalnego, (tj. powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz gdańskiego, puckiego, tczewskiego, wejherowskiego, kartuskiego i nowodworskiego). Ponadto w tej odsłonie ze wsparcia będą mogły skorzystać nie tylko osoby pozostające bez pracy, ale także pracujące i mimo to znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku zawodowym, tj. m.in. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz osoby tzw. „ubogie pracujące”.więcej

 
2019-03-19 Harmonogram płukania hydrantów
ecol-unicon

Do pobrania: Harmonogram płukania hydrantów

 
2019-03-19 Dzikie wysypiska na terenie Gminy Suchy Dąb 
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie przypomina, że obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy. Odpady komunalne, które są rzadko odbierane przez firmę odbierającą, można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie. Regulacje prawne mają na celu poprawę środowiska naturalnego, wyższą świadomość ekologiczną oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.więcej

 
2019-03-12 Karta Dużej Rodziny (KDR) - lista partnerów
karty-duzej-rodziny-awers

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny dostępne pod adresem:


https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 
2019-03-11 Dyżur pracownika PODR
podr

Dyżur pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00. Pomoc w wypełnianiu wniosków odpłatna.

 
2019-03-08 Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
pir

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.więcej

 
2019-03-05 "Dzielnicowy bliżej nas" - poznaj swojego dzielnicowego
dzielnicowy

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

Dzielnicowy - Gmina Suchy Dąb

sierż. szt. Grzegorz Kucharski

tel. 571 335 241

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2019-02-21 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli

herb_100x100

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt:
Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna 1)
Kto narusza powyższy zakaz podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, można orzec nawiązkę w wysokości do 1 000,00 zł 2)  
Psy wałęsające się po okolicy zostaną odłowione na koszt właścicieli 3)

1) art. 10a pkt 3
2) art. 37 pkt 1 i 4
3) art. 33a ust. 3 pkt 2

 
2019-02-07 Karta Dużej Rodziny - zmiany
KDZ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

 
2019-01-17 Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
ecol-unicon 18 stycznia uruchamiamy usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
na terenie gmin Suchy Dąb / Cedry Wielkie
w cenie 180 zł brutto za 1 kurs.
Usługa będzie wykonywana pojazdem posiadającym zbiornik o pojemności 10 m3.
Wywozy będą realizowane w dniach roboczych.
W celu umówienia wywozu prosimy o kontakt w godzinach 8-18
pod numerem telefonu 607 501 152.

 

 
2018-10-17 Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
herb_100x100

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

podlegają Opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.więcej

 
2018-10-11 Grabiny-Zameczek: podłączenie do kanalizacji
ecol-unicon

W związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek można dokonywać podłączeń do kanalizacji. Wniosek do wypełnienia i szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Obsługi Klienta w Suchym Dębie (tel. 58 683 91 96 wew. 3).

Do pobrania: wniosek

 

 
2018-09-19 Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (30.06.2027)
wfosigw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)
Cel Programu
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
więcej

 
2018-08-14 Stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązujące od 16 sierpnia 2018 r.
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 16.08.2018 r. na podstawie Decyzji GD.RET.070/259/D2/2018.KC wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 3 sierpnia 2018 r oraz uchwały Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.XLIII.281.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. ulega zmianie stawka za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody:
- cena brutto zł/m3 – 3,54 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej:
- cena brutto zł/m3 – 8,64 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:
- cena brutto zł/m3 – 5,40 zł (z VATem)

 
2018-08-13 Uwaga! Zmiany w wymogach stosowania i przechowywania nawozów!
podr

Kontrole obejmą gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnch i/lub prowadzące produkcję zwierzęcą!
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zostało opublikowane w dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1391) i weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
więcej

 
2018-07-30 Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy
herb_100x100

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek
3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego
4) udzielenie przez wójta ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego. więcej

 
2017-07-17 Ograniczenia w wycince drzew
herb_100x100

Od 17 czerwca 2017 r. w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zmiany ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli - osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności - o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu więcej

 
2017-04-12 Lampa nie działa? Linia energetyczna zerwana? Zgłoś to
ENERGA-oswietlenie

Wszelkie problemy z oświetleniem można zgłaszać bezpośrednio
do Energa - oświetlenie pod nr tel. 801 800 103.
Poważniejsze sprawy, np. zerwana linia energetyczna pod nr tel. 991

 
2016-08-24 Opłaty za korzystanie ze środowiska
woj-pom

Pod adresem: www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html znajdują się uregulowania prawne w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
Podana strona zawiera między innymi szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminy składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów.
Obowiązek opłatowy obejmujący m.in. złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o wysokości należnych opłat oraz uiszczenie należnej opłaty, dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, którymi zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) są:

 1. Przedsiębiorca oraz przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumienia ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. jednostka samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe: szkoły, przedszkola, urzędy, samorządowe zakłady budżetowe; fundacje, stowarzyszenia; instytucje kultury, SPZOZ-y)
 3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
 
2016-07-06 Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczewie
zuos

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK w Tczewiewięcej

 
2016-06-15 Przyłączenie do gazu w Gminie Suchy Dąb
przylaczenie do gazu

PGNiG Obrót Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Suchy Dąb, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich związany z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców.
Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.
więcej

 
2016-05-19 Zasady i warunki przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków

herb_100x100

Zarządzenie Nr OB.0050.108.2016
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 30.03.2016 r.
w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków.więcej

 
2016-03-07 SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju
herb_100x100

Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce dokument o charakterze strategicznym. Jego celem jest spojrzenie na gminę pod kątem możliwych kierunków rozwoju. Dokument nie jest powieleniem studium uwarunkowań, ani zbiorem Lokalnych Planów Odnowy Miejscowości. Nie stanowi też zbioru konkretnych projektów, ponieważ ich realizacja uzależniona może być od szeregu czynników.
Dokument, który będą Państwo czytać, definiuje przestrzenie, w których musimy podjąć wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. Pokazuje trzy najważniejsze kierunki rozwoju.
Zachęcam do lektury i wspólnego działania.

Do pobrania: SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju

 
2015-02-23 Informacja - Przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych
herb_100x100 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.764)  oraz nowelizacją z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 222 poz. 1321) ustawy z dnia  20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych wymagane jest zezwolenie kat. I wydawane przez Wójta Gminy Suchy Dąb. Informacja o sposobie ubiegania się o zezwolenie oraz wszystkie wyjaśnienia  w niniejszej sprawie można uzyskać pod nr tel. 58 682 86 85 wew. 40. Za brak zezwolenia wymierzana jest kara grzywny w wysokości 1500 zł za pojazd bez zezwolenia lub wypisu.wiecej
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny