BIP

mapa_gminy_sd

ePUAP2min

obywatel

EcoHarmonogram www

500min

status nowego dowodu

           WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2017 r.więcej

Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 17 grudnia 2017 r.

 
2017-10-19 Unieważnienie postępowania - Usługi - Zatrudnienie instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.27.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Unieważnienie postępowania

 
2017-10-17 Informacja z otwarcia ofert - Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach (ZP.271.28.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy

 
2017-10-17 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.27.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy

 
2017-10-17 Unieważnienie postępowania - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.26.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Unieważnienie postępowania

 
2017-10-17 LGD "Trzy Krajobrazy" - informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
trzy krajobrazy

OGŁOSZENIE NR 8/2017 „Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaruwięcej

OGŁOSZENIE NR 9/2017 „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatuwięcej

OGŁOSZENIE NR 10/2017 „Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystycznąwięcej

 
2017-10-17 GOPS: FEAD 2017 termin wydawania żywności
herb_100x100

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

FEAD 2017 termin wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że żywność w ramach programu FEAD, dla klientów korzystających z pomocy GOPS będzie wydawana w dniach:
od 19.10.2017 r. do 20.10.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00
od 23.10.2017 r. do 24.10.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00

 
2017-10-16 Kierownik GOPS w Suchym Dębie informuje o wynikach naboru
herb_100x100

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego nie wpłynęła żadna oferta.

 
2017-10-12 OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Uniwersytet przedszkolaka” - z wolnej ręki
herb_100x100

Zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego do przeprowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego dla grupy 3 latków w OWP w G-Z w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.2.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego dla grupy 3 latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.3.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedsz.(ZP.WR.4.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Suchym Dębie(3-latki) w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.5.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć komputerowych dla 3-latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.6.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, muzyka) dla 3-latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.7.2017)więcej

Asystent instruktora do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ZABAWY MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI oraz MATEMATYKA SENSORYCZNA I GIMNASTYKA PALUSZKOWA 3+, 4+ dla 3-latków w OWP w Suchym Dębie (ZP.WR.8.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego dla grupy 3 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.9.2017)  więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedsz." (ZP.WR.10.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć komputerowych dla 3-latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.11.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, muzyka) dla 3-latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.12.2017) więcej

Asystent instruktora do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ZABAWY MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI oraz MATEMATYKA SENSORYCZNA I GIMNASTYKA PALUSZKOWA 3+, 4+ dla 3 i 4-latków w OWP w Koźlinach (ZP.WR.13.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach – Zameczku (3- latki) w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.14.2017)więcej

Przeprowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.15.2017) więcej


Przeprowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.16.2017) więcej


Nauczyciel rytmiki, muzyki do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla 3,4,5 -latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.17.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Grabinach- Zameczku (ZP.WR.18.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Grabinach- Zameczku (ZP.WR.18a.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Grabinach – Zameczku (ZP.WR.19.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach – Zameczku (4- latki) w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.20.2017)więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach – Zameczku (5- latki) w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.21.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć komputerowych dla 4-latków w OWP w Grabinach - Zameczku w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.22.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć komputerowych dla 5-latków w OWP w Grabinach – Zameczku w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.23.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, muzyka) dla 4-latków w OWP w Grabinach - Zameczku w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.24.2017) więcej

Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, muzyka) dla 5-latków w OWP w Grabinach – Zameczku w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.25.2017) więcej

Asystent instruktora do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ZABAWY MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI oraz MATEMATYKA SENSORYCZNA I GIMNASTYKA PALUSZKOWA 3+, 4+ dla 4-latków w OWP w Grabinie- Zameczku (ZP.WR.26.2017) więcej

Asystent instruktora do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ZABAWY MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI oraz UNIWERSYTET MAŁEGO STUDENTA 5+ dla 5-latków w OWP w Grabinie- Zameczku (ZP.WR.27.2017)więcej

Nauczyciel języka angielskiego do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.WR.28.2017) więcej

 
2017-10-11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.25.2017)
herb_100x100

Ogłoszenie nr 500042028-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługiwięcej

 
2017-10-11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Dostawa wyposażenia OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu (ZP.271.24.2017)
herb_100x100

Ogłoszenie nr 500042026-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawywięcej

 
2017-10-11 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługi - Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.25.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
2017-10-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 9.10.2017 r.
herb_100x100

Do pobrania:

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 9.10.2017 r.

 
2017-10-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach (ZP.271.28.2017)
herb_100x100

Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka”
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawywięcej

 
2017-10-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Zatrudnienie instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.27.2017)
herb_100x100

Zatrudnienie instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługiwięcej

 
2017-10-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.26.2017)
herb_100x100

Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługiwięcej

 
2017-10-09 Dezynfekcja oraz mycie pojemników na odpady
herb_100x100

W dniach od 11 października do 31 października, firma Altvater Sp. z o.o. przeprowadzi dezynfekcję oraz mycie pojemników dla mieszkańców gminy Suchy Dąb.
Usługa ta będzie wykonywana równolegle z odbiorem odpadów zmieszanych zgodnie z harmonogramem.

 
2017-10-06 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wydaniu decyzji (OP.6220.1.15.2017)
herb_100x100

OBWIESZCZENIE OP.6220.1.15.2017więcej

 
2017-10-05 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb (ZP.271.19.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
2017-10-02 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.25.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy

 
2017-10-02 Twoja emerytura – zmiany od 1 października
emerytura

Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.

Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej.

Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam podejmuje decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Związana jest ona m.in. z: oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy, czy planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.

Co się zmienia?

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny wynosi:

 • 60 lat dla kobiet
 • 65 lat dla mężczyzn.więcej
 •  
  2017-10-02 Rekrutajca do projektu w Pruszczu Gdańskim - „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
  OHP

  Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje kolejny projekt na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w Pruszczu Gdańskim – OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS - w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. W rekrutacji beneficjentów projektu, której pierwszy etap potrwa do 31 października.
  Młodzież, która weźmie udział w projekcie, uzyska kompleksową pomoc w postaci bezpłatnych szkoleń zawodowych, kursów (m.in. komputerowych, językowych, prawo jazdy kat. B), płatnych staży u pracodawców, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, a także wsparcia towarzyszącego w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW oraz zdrowotnego, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
  Beneficjentami projektu mogą być osoby w wieku 18-24 lata, które są bierne zawodowo, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz nie kształcą się i nie szkolą.  Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami i osób z terenów wiejskich.
  więcej

   
  2017-10-02 Od dzisiaj w naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem
  herb_100x100

  Urząd Gminy  uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
  Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

   
  2017-09-29 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu gdańskiego
  ZOZ MEDICAL

  Informujemy, iż od dnia 01.10.2017 r. od godziny 8:00 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu gdańskiego realizowane będą:

  w Pruszczu Gdańskim przy ul. Raciborskiego 2
  (nowa siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego)
  tel. 58 773 30 31

  Z pomocy nocnej i świątecznej można korzystać po godzinie 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

   
  2017-09-28 Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.
  GUS

  Do pobrania:

  Przedwynikowy szacunek

   
  2017-09-28 Rekrutacja - "Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo"
  powiat gdanski

  Ruszyła rekrutacja dla kandydatów na Uczestników Projektu pn. "Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo"

  Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia pozostajace bez pracy do udziału w projekcie.więcej

   
  2017-09-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb (ZP.PN.271.12.2017)
  herb_100x100

  Ogłoszenie nr 500035478-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
              OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlanewięcej

   
  2017-09-28 Wyniki badań wody (27.09.2017)
  ecol-unicon

  Do pobrania wyniki badań z:

  - Ujęcia wody Ostrowite

  - Steblewo, sklep spożywczy

  - Urządu Gminy w Suchym Dębie

  - Wróblewo 17

   

   
  2017-09-28 Nawet 500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"
  arimr "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, osobiście albo przez upoważnioną osobę. więcej
   
  2017-09-27 Płukanie przyłączy – możliwość rozliczenia wody
  ecol-unicon

  Ecol-Unicon informuje o możliwości rozliczenia przez Odbiorców, wody z sieci pobieranej na cele płukania przyłączy wodociągowych. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Punkcie Obsługi Klienta w m. Suchy Dąb. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające identyfikację Odbiorcy (nr umowy/adres nieruchomości/dane osobowe) oraz datę i przybliżony czas płukania przyłącza.
  Każdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony.
  Więcej informacji i pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Gdańskiej 19 w m. Suchy Dąb (obok OSP).

   
  2017-09-25 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (aktualizacja)
  Nocna opieka

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
  W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

  WAŻNE!
  Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).
  Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

  Do pobrania: Lista placówekwięcej

   
  2017-09-25 Przekaż gospodarstwo innemu rolnikowi i weź pieniądze z PROW 2014-2020 - od 25 września rusza nabór wniosków o przyznanie takiej pomocy
  prow 2014-2020 Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r. więcej
   
  2017-09-22 Ceny produktów rolnych w sierpniu 2017 r.
  GUS W sierpniu 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych, za wyjątkiem jęczmienia w skupie i ziemniaków na targowiskach. Na targowiskach obniżeniu uległy także ceny żywca rzeźnego, przy jednoczesnym wzroście cen tych produktów w skupie Na przestrzeni roku na obu rynkach wzrosły ceny podstawowych produktów rolnych. Niższe niż przed rokiem były tylko w skupie ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiowego. więcej
   
  2017-09-21 Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w dofinansowanych z Unii Europejskiej kursach języka angielskiego oraz niemieckiego
  PAJ

  prowadzimy rekrutację do trzech projektów:
  • Pomorska Akademia Językowa - 180 godz. kursy języka angielskiego - 398 zł
  • Akademia Językowa na Pomorzu - 120 godz. kursy języka angielskiego lub niemieckiego - 288 zł
  • Z angielskim na plus! - 180 godz. intensywny kurs języka angielskiego - 430,60 zł
  Koszt uczestnictwa w kursie, to 15% wartości całego kursu.więcej

   
  2017-09-21 Wyniki badań wody (21.09.2017)
  ecol-unicon

  Do pobrania wyniki badań z:

  - Ujęcia wody Ostrowite

  - Steblewo, sklep spożywczy

  - Urządu Gminy w Suchym Dębie

  - Wróblewo 17

   

   
  2017-09-20 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 19.09.2017 r. oraz Decyzja
  herb_100x100

  Do pobrania:

  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 19.09.2017 r. oraz Decyzja

   
  2017-09-20 Wyniki badań wody (20.09.2017)
  ecol-unicon

  Do pobrania wyniki badań z:

  - Ujęcia wody Ostrowite

  - Steblewo, sklep spożywczy

  - Urządu Gminy w Suchym Dębie

  - Wróblewo 17

   

   
  2017-09-18 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa wyposażenia OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki (ZP.271.21.2017)
  herb_100x100

  Dostawa wyposażenia OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka”

  Ogłoszenie nr 500030079-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawywięcej

   
  2017-09-18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie poszukuje chętnych do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa
  herb_100x100

  Zakres i miejsce pracy:
  Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych

  Praca na podstawie umowy zlecenia

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 58 682-86-82 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A od 7:30–15:30, a w środy 8:00–16:00.

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Mirosława Dombrowska

   
  2017-09-13 Od dnia 1 października 2017 r. nie będą udzielane świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Pszczółkach
  ZOZ MEDICAL

  Od dnia 1 października 2017 r. Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp z o.o. zaprzestaje świadczenia usług w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ośrodku zdrowia w Pszczółkach.
  Informacja dotycząca udzielania świadczeń od dnia 01.10.2017 r. zostanie podana po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego przez NFZ. więcej

   
  2017-09-08 Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
  herb_100x100

  Wójt Gminy Suchy Dąb wraz z Zespółem Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o. o. w Suchym Dębie zapraszają na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców obszaru Gminy Suchy Dąb w wieku powyżej 65 roku życia będących pacjentami ZOZ MEDICAL Sp. z o. o. w Suchym Dębie.
  Szczepienia wykonywane będą w godzinach pracy ZOZ MEDICAL Sp. z o. o.

   
  2017-08-30 Łatwy sposób na Profil Zaufany - ePUAP
  epuap2

  Użytkownicy bankowości internetowej i innych komercyjnych systemów transakcyjnych mogą zakładać Profil Zaufany bez konieczności wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości.
  Z takiej możliwości mogą skorzystać klienci PKO BP, Inteligo, BZ WBK, Pekao, mBank, ING, Envelo, Millennium. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i wypełnią krótki formularz (bank nie będzie przechowywał zawartych w nim informacji). Usługa jest bezpłatna.
  To duże ułatwienie, bo konieczność wizyty w urzędzie była główną barierą, która zniechęcała obywateli do zakładania PZ. Sukcesywnie do sytemu będą dołączać inne banki, a także firmy telekomunikacyjne.

  Zarejestruj się na www.pz.gov.pl

   
  2017-08-29 Uwaga! ARiMR – płatności bezpośrednie, a wystąpienie siły wyższej – oświadczenia do ARiMR
  ARiMR kleska

  W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. więcej

   
  2017-08-08 Co zaliczamy do odpadów BIOdegradowalnych?
  herb_100x100

  Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy: ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów, nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego, fusy z kawy, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, czerstwe pieczywo itp. z wyłączeniem: resztek z obiadu, zup, kompotów, soków, napojów, mięsa, kości, jedzenia przetworzonego: serów, kiełbas, konserw, niczego, co jest spleśniałe!

   
  2017-07-26 Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję) na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy 
  herb_100x100

  Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję), wydane przez Urząd Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąbwięcej

   
  2017-07-25 Świadczenia dla rodzin na okres 2017/2018 (500+)
  500+

  Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Gdańska 17A, listownie oraz przez internet.

  Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 58 6828682. Godziny pracy GOPS-u pn-wt 7.30-15.30, śr 8.00-16.00, czw-pt 7.30-15.30.

  Najważniejsze zasady realizacji programu nie ulegną zmianie, w tym kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł netto na osobę w rodzinie bądź 1200 zł jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne). Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.więcej

   
  2017-07-25 Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2018 rok
  herb_100x100

  Liczba ludności na dzień 31.12.2016 r. = 4208

  Dochody bieżące gminy za rok 2016 = 16 417 066,68
  Kwota bazowa = 3 901,38

  L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców gminy 
  na dzień 30.06.2017
  Wysokość funduszu sołeckiego 
  na 2018 rok
  1 Suchy Dąb 1047 39 013,80
  2 Grabiny-Zameczek 827 39 013,80
  3 Koźliny 718 35 814,67
  4 Krzywe Koło 533 28 597,12
  5 Steblewo 385 22 823,07
  6 Osice 338 20 989,42
  7 Ostrowite 103 11 821,18
  8 Wróblewo 143 13 381,73
  Razem: 4094 211 454,79

  Sporządziła: A. Matusz 

   
  2017-07-17 Ograniczenia w wycince drzew
  herb_100x100

  Od 17 czerwca 2017 r. w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zmiany ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli - osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności - o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu więcej

   
  2017-06-30 Plan zamówień publicznych w 2017 r. (aktualizacja)
  herb_100x100

  Do pobrania: Plan zamówień publicznych w 2017 r. (aktualizacja)więcej

   
  2017-06-19 Dodatkowa zbiórka odpadów biodegradowalnych (zielonych)
  herb_100x100

  W dniach 26.06.2017; 10.07.2017; 24.07.2017; 07.08.2017; 21.08.2017; 04.09.2017; 18.09.2017; 02.10.2017; 16.10.2017 przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów biodegradowalnych (zielonych) w całej gminie.

  W związku z powyższym prosimy o wystawienie przed posesję do godziny 6:00 worków z odpadami biodegradowalnymi (zielonymi).

   
  2017-05-18 Aktywacja Profilu Zaufanego na poczcie
  eGO

  Profil Zaufany (eGO) można już aktywować odwiedzając dowolną z 4 500 placówek pocztowych. To jeden z pierwszych efektów porozumienia, jakie podpisała Poczta Polska i Poczta Polska Usługi Cyfrowe – Envelo z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

  Profil Zaufany (eGO) to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika Internetu, który pozwala na załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wizyty w urzędzie.więcej

   
  2017-04-27 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2016
  herb_100x100

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej

   
  2017-04-21 Dobry zwyczaj „Nie zapychaj”
  ecol-unicon

  Czy korzystając z bieżącej wody, np. podczas zmywania naczyń, porannej czy wieczornej toalety zastanawiasz się, w jaki sposób zostanie ona oczyszczona, by mogła trafić z powrotem do środowiska? Czy otrzymując rachunek masz świadomość, że koszt odprowadzenia ścieków jest wynikową złożoności procesu ich oczyszczania? Im mniej zanieczyszczona woda w kanalizacji tym łatwiejszy ten proces i niższy rachunek.   więcej

   
  2017-04-20 Ubezpieczenie NNW dzieci rolników
  minrol

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników.
  Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. więcej

   
  2017-04-20 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.ewk.ecol-unicon.com
  ecol-unicon

  Na stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje w zakresie stawek za wodę i ścieki, regulamin świadczonych usług, wzory dokumentów.
  Dodatkowo umieszczone są parametry wody z poszczególnych ujęć. Poprzez stronę internetową można również zgłosić awarię oraz podać aktualny stan wodomierza.

   
  2017-04-19 Osiągnięte przez gminę poziomy w 2016 r.
  herb_100x100

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  TR = 6,3 %

  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

  Ppmts = 31,85 %

   
  2017-04-18 Nie czekaj z paszportem na ostatnią chwilę
  paszport Sprawdź datę ważności paszportu i złóż wniosek o wyrobienie nowego dokumentu już teraz. Przypominamy, że paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym.
  Szczegółowe informacje – kliknij
  Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy – kliknij.
   
  2017-04-12 Lampa nie działa? Linia energetyczna zerwana? Zgłoś to
  ENERGA-oswietlenie

  Wszelkie problemy z oświetleniem można zgłaszać bezpośrednio
  do Energa - oświetlenie pod nr tel. 801 800 103.
  Poważniejsze sprawy, np. zerwana linia energetyczna pod nr tel. 991

   
  2017-04-06 Czy wiesz, że w naszej gminie działa EcoHarmonogram?
  herb_100x100

  Możesz zainstalować w smartfonie, tablecie lub używać poprzez przeglądarkę.
  Dzięki aplikacji będziesz otrzymywać powiadomienia o terminie wywozu, o płatnościach oraz wszelkie komunikaty związane z naszą gminą np. o awarii sieci wodociągowej itp.
  Szczegóły pod adresem www.eco.suchy-dab.pl
  Osoby, które zapisały się do powiadomień SMS nadal będą je otrzymywać. Od Ciebie zależy czy będziesz otrzymywać powiadomienia SMS czy powiadomienia z aplikacji EcoHarmonogram (można jedno i drugie).

  Opis aplikacji ecoharmonogram.pl/application

   
  2017-03-14 Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych
  herb_100x100

  Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

  Na terenie gminy Suchy Dąb obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego
  z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

  „§ 5 Na obszarze chronionego krajobrazu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

  pkt 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnychwięcej

   
  2017-02-08 Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych
  arr

  Agencja Rynku Rolnego przypomina, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy  w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419)

  W przypadku gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie.

  Z tego obowiązku wyłącza się sprzedaż bezpośrednią przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów. więcej

   
  2017-02-07 Zmiany w ochronie drzew i krzewów
  rdos gda

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu. więcej

  Do pobrania: Pismo RDOŚ w Gdańsku z dnia 7 lutego 2017 r.

  Zobacz również: Najczęściej zadawane pytania

   
  2017-02-07 Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o.o. w Suchym Dębie
  ZOZ MEDICAL

  CZYNNY OD 8:00 DO 18:00
  REJESTRACJA  -  8:00 - 18:00
  REJESTRACJA TELEFONICZNA -  od godziny 8:30 -18:00

  LABORATORIUM
  PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK w godzinach  8:00 - 9:30 

  PORADNIA OGÓLNA
  Lek. med. Ilona Rompa

  Poniedziałek - Wtorek w godzinach 8:00 - 13:00
  Środa - Czwartek - Piątek w godzinach 13:00 - 18:00

  PORADNIA DZIECIĘCA
  Lek. med. S. Zalewska - Jędryczka

  Wtorek w godzinach 13:00 -18:00
  Środa, Piątek w godzinach 8:00 -13:00

  Lek. med. U. Jaśkiewicz
  Poniedziałki w godzinach 14:00 - 18:00
  Czwartki  w godzinach 8:00 -13:00

  SPECJALIŚCI:
  -DERMATOLOG
  -KARDIOLOG
  -OTOLARYNGOLOG

  KONIECZNE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA POZ

   
  2017-02-02 Punkt Obsługi Klienta (POK) ds. wodno-kanalizacyjnych - kontakt
  ecol-unicon

  Telefon alarmowy 58 683 91 96

  Punkt Obsługi Klienta (POK)
  Pn., Wt., Czw., Pt. czynny w godz. 9:00 - 15:00
  Śr. czynny w godz. 9:00 - 16:00
  Telefon (POK) 58 683 91 96

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

              W razie pytań lub problemów tel. 607 501 152 więcej

   
  2017-01-18 Nieodpłatna Pomoc Prawna 2017
  herb_100x100

  Podpisane zostało trójstronne porozumienie między Powiatem Gdańskim, Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  Na podstawie ww. porozumienia, na terenie Gminy Suchy Dąb, świadczona będzie nieodpłatnie pomoc prawna w lokalizacji:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
  ul. Gdańska 17A
              środa od 8:00-12:00
  więcej

   
  2016-12-13 Zakaz spalania w instalacjach grzewczych budynków jakichkolwiek odpadów
  herb_100x100

  Wójt Gminy Suchy Dąb przypomina, że zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb przyjętego uchwałą nr 0007.XXIII.150.2016 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 22 września 2016 r. zabrania się mieszkańcom spalania w instalacjach grzewczych budynków jakichkolwiek odpadów.

  Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Związki te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania chorób krążenia, alergii, uszkadzają płód, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe.
  Ponadto piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż proces spalania odpadów wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
  Chorobotwórcze substancje przenoszą się w powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach i przedmiotach, a następnie przez opady atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz z pożywieniem (np. uprawianymi warzywami, owocami, zbożami) i wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu.
  Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych oraz naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo.
  Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.
  Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. Dbajmy o środowisko!

   
  2016-12-09 Zmiana stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
  ecol-unicon

  Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwał Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 23 listopada 2016 r. nr 0007.XXV.160.2016 i 0007.XXV.161.2016) ulega zmianie stawka za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

  Cena za dostawę wody:
  - cena brutto zł/m3 – 3,35 zł (z VATem)

  Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej:
  - cena brutto zł/m3 – 8,10 zł (z VATem)

  Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:
  - cena brutto zł/m3 – 5,40 zł (z VATem)

   Przykładowe skutki finansowe dla 4-ro osobowej rodziny korzystającej z dostępu do wody:
  4 os. x 3 m3/os/m-c x 0,27 zł brutto (różnica pomiędzy stawką 2017 i 2016) = 3,24 zł brutto miesięcznie/rodzinę | 38,88 zł brutto rocznie/rodzinę

  Przykładowe skutki finansowe dla 4-ro osobowej rodziny korzystającej ze zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej:
  4 os. x 3 m3/os/m-c x 0,54 zł brutto (różnica pomiędzy stawką 2017 i 2016) = 6,48 zł brutto miesięcznie/rodzinę | 77,76 zł brutto rocznie/rodzinę

   
  2016-12-06 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2017
  powiat gdanski

  Do pobrania: grafik dyżurów

   
  2016-12-06 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Suchy Dąb
  herb_100x100

  Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Suchy Dąb ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.
  1. Nazwa i adres organizatora
  Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
  2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
  Organizator przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z  art. 19. ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
  3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy
  Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na dwóch liniach komunikacyjnych obejmujących Gminę Suchy Dąb.
  4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy
  Grudzień 2017r.
  5. Zmiana informacji
  Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
  6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
  a. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
  b. Biuletyn Informacji Publicznej,
  c. Strona internetowa Urzędu Gminy w Suchym Dębie,
  d. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie.

   
  2016-10-13 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016
  herb_100x100

  Gmina Suchy Dąb przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2016.  Program Realizuje Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Suchym Dębie.
  Załączniki:
  1. Skierowanie do korzystania z Podprogramu 2016 FEAD
  2. Wytyczne Podprogramu 2016 FEAD więcej

   
  2016-08-29 Zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Suchy Dąb
  herb_100x100

  Informuję, ze zakończona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Suchy Dąb.
  Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, wyroby azbestowe zostały zidentyfikowane w 557 miejscach, z czego 160 to pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, 374 to azbest na budynkach gospodarczych i innych a w 23 lokalizacjach azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji -  oznaczone jako „magaz.” Dodatkowo na terenie Gminy znajdują się rury azbestowe w ilości 2 135,20 mb.więcej

   
  2016-08-24 Opłaty za korzystanie ze środowiska
  woj-pom

  Pod adresem: www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html znajdują się uregulowania prawne w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
  Podana strona zawiera między innymi szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminy składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów.
  Obowiązek opłatowy obejmujący m.in. złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o wysokości należnych opłat oraz uiszczenie należnej opłaty, dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, którymi zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) są:

  1. Przedsiębiorca oraz przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
  2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumienia ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. jednostka samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe: szkoły, przedszkola, urzędy, samorządowe zakłady budżetowe; fundacje, stowarzyszenia; instytucje kultury, SPZOZ-y)
  3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
   
  2016-07-06 Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczewie
  zuos

  Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK w Tczewiewięcej

   
  2016-06-15 Przyłączenie do gazu w Gminie Suchy Dąb
  przylaczenie do gazu

  PGNiG Obrót Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Suchy Dąb, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich związany z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców.
  Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.
  W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.
  więcej

   
  2016-05-19 Zasady i warunki przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych
  i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków

  herb_100x100

  Zarządzenie Nr OB.0050.108.2016
  Wójta Gminy Suchy Dąb
  z dnia 30.03.2016 r.
  w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków.więcej

   
  2016-05-12 Opłaty za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
  herb_100x100

  Zarządzenie Nr OB.0050.108.1.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.więcej

   
  2016-04-13 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli

  herb_100x100

  Szanowni Mieszkańcy! Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt:
  Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna 1)
  Kto narusza powyższy zakaz podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, można orzec nawiązkę w wysokości do 1 000,00 zł 2)  
  Psy wałęsające się po okolicy zostaną odłowione na koszt właścicieli 3)

  1) art. 10a pkt 3
  2) art. 37 pkt 1 i 4
  3) art. 33 a pkt 3 ppkt 2

   
  2016-03-07 SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju
  herb_100x100

  Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce dokument o charakterze strategicznym. Jego celem jest spojrzenie na gminę pod kątem możliwych kierunków rozwoju. Dokument nie jest powieleniem studium uwarunkowań, ani zbiorem Lokalnych Planów Odnowy Miejscowości. Nie stanowi też zbioru konkretnych projektów, ponieważ ich realizacja uzależniona może być od szeregu czynników.
  Dokument, który będą Państwo czytać, definiuje przestrzenie, w których musimy podjąć wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. Pokazuje trzy najważniejsze kierunki rozwoju.
  Zachęcam do lektury i wspólnego działania.

  Do pobrania: SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju

   
  2015-11-30 Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?
  KartaDuzejRodziny

  Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

   Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

   Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

   Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Do pobrania: Folderwięcej

   
  2015-10-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  herb_100x100

  Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. więcej
   
  2015-09-28 GOPS: Punkt konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień
  herb_100x100

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie, z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień.
  Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, nr tel. 58 682 86 82

  Kierownik GOPS
  Mirosława Dombrowska

   
  2015-02-23 Informacja - Przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych
  herb_100x100 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.764)  oraz nowelizacją z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 222 poz. 1321) ustawy z dnia  20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych wymagane jest zezwolenie kat. I wydawane przez Wójta Gminy Suchy Dąb. Informacja o sposobie ubiegania się o zezwolenie oraz wszystkie wyjaśnienia  w niniejszej sprawie można uzyskać pod nr tel. 58 682 86 85 wew. 40. Za brak zezwolenia wymierzana jest kara grzywny w wysokości 1500 zł za pojazd bez zezwolenia lub wypisu.wiecej
   
  2014-06-23 GOPS: Karta Dużej Rodziny
  KartaDuzejRodziny

  Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

  Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
  1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2) małżonek rodzica;
  3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).

  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. więcej

   

  Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

  Akceptuję cookies z tej witryny