Powierzchnia:

1 360,4 ha

Ludność:

stan na 31 grudnia 2023 r.: 918 mieszkańców

Sołtys:

Jan Kruczek, Grabiny-Zameczek ul. Zamkowa 25, tel. 514 277 753

Kruczek Jan

Rada Sołecka:

  • Bielicki Piotr
  • Brylowska Katarzyna
  • Konefał Beata
  • Łuczkowski Piotr
  • Marcinkowska Anna
  • Ziegert Andrzej

Charakterystyka miejscowości:

Obecnie istnieje mieszkalnictwo jednorodzinne i śladowe wielorodzinne, występuje w sąsiedztwie istniejących terenów obsługi rolnictwa. Zespół rezydencjalno-parkowy Grabiny-Zameczek, najcenniejszy obiekt w skali Żuław Wiślanych, o powierzchni 4 ha został wpisany do Katalogów Parków województwa Gdańskiego.

Zarys historyczny miejscowości:

Pierwsza nota historyczna o miejscowości Grabiny-Zameczek pojawia się w roku 1273 roku. Po 1308 roku własność krzyżacka komturii gdańskiej, następnie utworzenie wójtostwa jako ośrodka zarządzania Żuławami Gdańskimi. Od 1454 roku do 1814 własność miasta Gdańska do 1919 skarbu pruskiego. Całość średniowiecznego zamku otaczała z trzech stron fosa, od zachodu kanał rzeki Kłodawy przeprowadzony powyżej lustra wody Motławy. Zamek w czasie wojen i licznych powodzi niszczony. W 1459 roku zburzony przez gdańszczan. W latach 1514 1518 odbudowany przez Eberharda Ferbera. Na zamku, prowadząc wojny z Gdańskiem, przebywał król Stefan Batory, a następnie z tych samych powodów, król szwedzki Karol Gustaw. Niestety ich wizyty doprowadziły do ruiny tę podmiejską warownię. W czasie potopu szwedzkiego gdańszczanie w sile 1600 żołnierzy zdobyli warownię z rąk szwedzkich, wycinając w pień załogę składającą się z 60 żołnierzy narodowości fińskiej. W czasie wojen napoleońskich nastąpiły kolejne zniszczenia zamku. Do 1945 roku w murach dawnego zamku znalazło miejsce bardzo duże gospodarstwo rolne.
Obecnie zachowane: czytelny układ założenia na planie czworoboku z zabudową od strony zachodniej z fosami i kanałem Kłodawy. Od strony zachodniej pod zabudowaniami – piwnice dawnego zamku o sklepieniach kolebkowych. Wewnątrz budynku gospodarczego dawna izba czeladna, obecnie mieści się w niej kaplica pw. Trójcy Św. Od strony zachodniej przy narożniku budynku mieszkalnego, brama ceglana z kamiennym herbem Gdańska. Przechodząc obok zamku przez mostek przerzucony przez fosę, wchodzimy do dość dużego parku. Jest on złożony z drzew należących do rodzimych gatunków, wiele z nich to wartościowe okazy. Znajduje się tam 700-letni Dąb (690cm w obwodzie), liczne pomnikowe jesiony, graby. Rośnie kilka platanów klonolistnych i buków czerwono listnych.