Mapa Gminy

System informacji przestrzennej dostępny pod adresem:
https://suchydab.e-mapa.net

Wykaz MPZP dostępny pod adresem:
https://suchydab.e-mapa.net/wykazplanow/

 

Grabiny-Zameczek Grabiny-Zameczek
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Grabiny-Zameczek, przyjęty uchwałą Nr IX/52/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 5, poz. 42 z dnia 14.01.2004 r.więcej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny-Zameczek przyjęty uchwałą Nr X/64/07 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2007 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 27, poz. 790 z dnia 14.04.2008 r.więcej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny-Zameczek obejmujący działkę geodezyjną nr 86 przyjęty uchwałą Nr XVI/125/08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28.08.2008 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 112, poz.2703 z dnia 20.10.2008 r.więcej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny-Zameczek obejmujący działki geodezyjne nr 118 i 127 przyjęty uchwałą Nr XXVI/208/09 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 18.08.2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 129, poz. 2463 z dnia 24.09.2009 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grabiny-Zameczek, gmina Suchy Dąb przyjęta uchwałą NR 0007.XVIII.154.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2019 z dnia 12.06.2012 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny-Zameczek – działki geodezyjne nr 298, 294 przyjęta uchwałą Nr 0007.XXI.179.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 5 lipca 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2606 z dnia 03.08.2012 r. więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny-Zameczek - działki geodezyjne nr 118/18, 118/16,127/6 i 127/5 przyjęta uchwałą Nr 0007.XVII.138.2020 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 23 kwietnia 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2594 z dnia 03.06.2020 r. więcej
Koźliny Koźliny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Koźliny, przyjęty uchwałą Nr IX/53/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 17, poz. 364 z dnia 13.02.2004 r.więcej
Krzywe Koło Krzywe Koło
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywe Koło przyjęty uchwałą Nr IX/54/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 17, poz. 365 z dnia 13.02.2004 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzywe Koło - przyjęta uchwałą Nr 0007.LVII.403.2023 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 12 lipca 2023 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3778 z dnia 09.08.2023 r.więcej
Osice Osice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osice, przyjęty uchwałą Nr IX/57/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 17, poz. 366 z dnia 13.02.2004 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osice, gmina Suchy Dąb przyjęta uchwałą NR 0007.XVIII.156.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2020 z dnia 12.06.2012 r.więcej
Ostrowite Ostrowite
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrowite przyjęty uchwałą Nr IX/56/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 36, poz. 739 z dnia 29.03.2004 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ostrowite – działka geodezyjna nr 86 przyjęta uchwałą Nr 0007.XX.176.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 30 czerwca 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2609 z dnia 03.08.2012 r.więcej
Steblewo Steblewo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, przyjęty uchwałą Nr IX/55/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 36, poz. 738 z dnia 29.03.2004 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, gmina Suchy Dąb przyjęta uchwałą NR 0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2023 z dnia 12.06.2012 r.więcej
Suchy Dąb Suchy Dąb
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Dąb, przyjęty uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 5, poz. 41 z dnia 14.01.2004 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb przyjęta uchwałą NR 0007.XVIII.155.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2021 z dnia 12.06.2012 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346 przyjęta uchwałą Nr 0007.XX.175.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 30 czerwca 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2610 z dnia 03.08.2012 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11 przyjęta uchwałą Nr 0007.XX.174.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 30 czerwca 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2611 z dnia 03.08.2012 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93 przyjęta uchwałą Nr 0007.XX.178.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 30 czerwca 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2607 z dnia 03.08.2012 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb – przyjęta uchwałą Nr 0007.XL.325.2014 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 1999 z dnia 29.05.2014 r. więcej
Wróblewo Wróblewo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wróblewo, przyjęty uchwałą Nr IX/58/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Nr 36, poz. 740 z dnia 29.03.2004 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wróblewo, gmina Suchy Dąb przyjęta uchwałą NR 0007.XVIII.153.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2018 z dnia 12.06.2012 r.więcej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wróblewo – działka geodezyjna nr 42 przyjęta uchwałą Nr 0007.XX.177.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 30 czerwca 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2608 z dnia 03.08.2012 r.więcej

STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb przyjęte uchwałą 0007.XXVI.209.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 19 kwietnia 2021 r. więcej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularze do pobrania tutaj