Powierzchnia:

1 020,3 ha

Ludność:

stan na 31 grudnia 2023 r.: 538 mieszkańców

Sołtys:

Małgorzata Cyra, Krzywe Koło 2, tel. 698 751 173

Cyra Malgorzata

Rada Sołecka:

  • Arseniuk Dorota
  • Kogut Józef
  • Patrzałek Wojciech
  • Sasnal Anna
  • Sasnal Jagoda
  • Szymańska Halina

Charakterystyka miejscowości:

Wieś charakteryzuję się zwartą zabudową i posiada zabytkowy układ ruralistyczny. Plan przewiduje uzupełnienie istniejącego układu zabudowy i rezerwy terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe wzdłuż drogi Pszczółki -Steblewo. Plan przewiduje także rezerwy terenów pod lokalizację usług z zakresu obsługi rolnictwa poza zabytkowym układem ruralistyczny w sąsiedztwie istniejącego zakładu rolnego.

Zarys historyczny miejscowości:

Pierwotnie wzmiankowane dwie osady: Schönewese z dokumentem lokacyjnym z 1345 r., w którym jest wymieniona, jako bezpośrednio z nią granicząca, osada Friewalde.
W 1363 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode nadaje przywilej lokacyjny wsi Krzywe Koło, która w ciągu następnych stuleci wchłonęła dwie pierwsze osady i z końcem XVII wieku stanowiła jeden organizm administracyjny.
Od ok. 1310 r. - własność krzyżacka komturii gdańskiej,
od 1454 r. - własność miasta Gdańska,
od 1793 r. - własność skarbu pruskiego,
od 1807 r. - ponownie własność miasta Gdańska,
od 1814 r. - ponownie własność skarbu pruskiego,
od 1920 r. - należała do Wolnego Miasta Gdańska.
od zakończenia II Wojny Światowej jest w granicach państwa polskiego.

Zabytki:

W centrum miejscowości, otoczony murem z XIX wieku i starymi drzewami znajduje się kościół filialny p.w. Znalezienia Świętego Krzyża wzniesiony w XIV wieku. Kościół został przebudowany w latach 1685-1686, natomiast hełm wieży pochodzi z 1747 roku. W 1879 roku nastąpiła regotyzacja obiektu.

W miejscowości znajduje się także dom podcieniowy z początku XIX wieku, który został gruntownie odnowiony w latach 1978 – 79.