Gminne Towarzystwo Sportowe w Suchym Dębie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – wpis do ewidencji Starostwa Powiatowego pod nr 2 dnia 24.06.2003 roku.

 

Osoby wchodzące w skład zarządu:

Krzysztof Malinowski – Prezes
Tomasz Dutkowski - Wiceprezes Prezes
Przemysław Dymarkowski - II Wiceprezes Prezes
Małgorzata Grzebińska – Skarbnik
Przemysław Czepiel - Sekretarz

Gminne Towarzystwo Sportowe
w Suchym Dębie
ul. Podcieniowa 14
83-022 Suchy Dąb
NIP 593 22 95 634

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Grzebiński - Przewodniczący
Jarosław Mazurowski - Członek
Dariusz Gołąbko - Członek

 

 

Sekcje zrzeszone w GTS Suchy Dąb

I. Piłka nożna:

II. Sekcja tenisa stołowego – Witold Miklaszewski

III. Sekcja sportów siłowych - Tomasz Dutkowski

IV. Sekcja sportów walki - Przemysław Czepiel