Powierzchnia:

1 322,7 ha

Ludność:

stan na 31 grudnia 2023 r.: 388 mieszkańców

Sołtys:

Marek Krzysztof Matusz, Steblewo 2 tel. 501 987 995

Marek Krzysztof Matusz

Rada Sołecka:

  • Jankowski Daniel
  • Kowalski Piotr
  • Król Krzysztof
  • Magier Jarosław
  • Skrzyński Mariusz
  • Ziewiec Marcin

Charakterystyka miejscowości:

Wieś charakteryzuje się zwartą zabudową i posiada zabytkowy układ ruralistyczny. Plan przewiduje rozwinięcie istniejącego układu zabudowy oraz rezerwe terenu pod rozwój funkcji z zakresu usług obsługi rolnictwa.

Zarys historyczny miejscowości:

Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości Steblewo datowana jest na rok 1305, wymieniona jako darowizna króla Wacława II na rzecz zakonu krzyżackiego. W latach 1308 – 1454 miejscowość w obrębie posiadłości komturii gdańskiej. W 1343 roku Wielki Mistrz Ludolf von Konig nadaje przywilej lokacyjny Henrykowi Wernersdorf. Lata 1454 – 1793 oraz 1807 – 1814 są okresami, w których Steblewo jest własnością miasta Gdańska. Natomiast w latach 1793 – 1807 oraz 1814 – 1919 Steblewo jest własnością skarbu pruskiego. 20 lutego 1456 roku rozegrała się tu jedna z bitew wojny trzynastoletniej. W 1656 roku wieś oblegana i zajęta przez wojska szwedzkie, dowodzone osobiście przez króla Szwecji Karola Gustawa.

Zabytki:

Jednym z najciekawszych zabytków na terenie gminy Suchy Dąb są ruiny kościoła w Steblewie. Świątynia ta do roku 1945 (kiedy to został spalony) był najokazalszą budowlą na Żuławach Gdańskich. Kościół ten wzmiankowany już był w roku 1434 (wezwanie nieznane). W latach od 1584 do 1945 był kościołem ewangelickim z prawem patronatu miasta Gdańska. Na terenie miejscowości Steblewo znajdują się także dwa domy podcieniowe zbudowane w drugiej połowie XVIII wieku.