2021-04-22 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko pracy – Aspirant pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Aspirant pracy socjalnej w GOPS

Miejsce i termin składania dokumentów: do 5 maja 2021 roku do godz. 17:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-15.30 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Aspirant pracy socjalnej”.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.