PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020
MRiPS EU FP

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” będzie wydawana żywność dla uprawnionych mieszkańców gminy w Suchym Dębie, którzy zakwalifikowali się do pierwszej tury żywności.

Paczki będą wydawane w godzinach 9.00 - 12.00, począwszy od dnia 26.05.2021 roku, u sołtysa w Koźlinach.