2022-01-04 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko pracy - Pracownik socjalny
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Pracownik socjalny

Miejsce i termin składania dokumentów: do 14 stycznia 2022 roku do godz. 14:30.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-15.30  lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.