2012-06-15 Bezpłatne porady prawne
porady-prawne

Oferta bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskich  jest skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy ze względów finansowych mają utrudniony dostęp do płatnych usług prawnych.
Z usług poradnictwa mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską wyłącznie za zgodą opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora.
Nie wymagamy dokumentów poświadczających wysokość dochodu.
Zakres poradnictwa prawnego i informacji obywatelskiej nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustanawiania pełnomocnictwa, spraw związanych z postępowaniem karno-skarbowym, skarg do Trybunału Konstytucyjnego, spraw rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy, skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skarg do Organów Unii Europejskiej.wiecej