2014-12-04 GOPS: Apel w sprawie chłodów - Nie bądźmy obojętni!
herb_100x100 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Suchy Dąb o zwrócenie szczególnej uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, niezaradne życiowo lub uzależnione od alkoholu. W związku z okresem zimowych chłodów i bardzo niskich temperatur, osoby te są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa powiązane z warunkami pogodowym. Apelujemy również o zachowanie ostrożności przy ogrzewaniu domów.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu  do odpowiednich służb (Pogotowie, Policja, OPS).
Kontakt do naszego Ośrodka:
GOPS w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, lub pod numerem telefonu 58 682 86 82.
Z góry dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc w niesieniu koniecznej pomocy.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS