2015-09-28 GOPS: FEAD 2015 termin wydawania żywności
herb_100x100

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

FEAD 2015 termin wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie  informuje, że żywność w ramach programu FEAD, dla klientów korzystających z pomocy GOPS będzie wydawana w dniach:
 od 24.09.2015 r. do 25.09.2015 r. w godz. od 8:00 do 14:00
 od 28.09.2015 r. do 30.09.2015 r. w godz. od 8:00 do 11:00