2017-10-17 GOPS: FEAD 2017 termin wydawania żywności
herb_100x100

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

FEAD 2017 termin wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że żywność w ramach programu FEAD, dla klientów korzystających z pomocy GOPS będzie wydawana w dniach:
od 19.10.2017 r. do 20.10.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00
od 23.10.2017 r. do 24.10.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00