2018-04-11 GOPS: FEAD 2017 termin wydawania żywności (16-20.04.2018)
herb_100x100

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

FEAD 2017 termin wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że żywność w ramach programu FEAD, dla klientów korzystających z pomocy GOPS będzie wydawana w dniach:
od 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r. w godz. od 8:00 do 12:00