2019-08-09 GOPS: Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

została wybrana Pani Małgorzata Wojnicz zam. Trąbki Wielkie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Małgorzata Wojnicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS
w Suchym Dębie