2019-11-19 GOPS: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

została wybrana Pani Dominika Kosiór zam. Cedry Wielkie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Dominika Kosiór spełniła wymagania  określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie. Przeprowadzony test i rozmowa kwalifikacyjna pozwalają stwierdzić, że kandydatka gwarantuje właściwe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS
w Suchym Dębie