2015-05-01 GOPS: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Marta Lepiejko zam. Pruszcz Gdański

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Lepiejko spełniła wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada również niezbędne doświadczenie oraz cechy osobowościowe oczekiwane na oferowanym stanowisku.


Mirosława Dombrowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie