2020-01-31 GOPS: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchy Dąb informuje, że w wyniku ogłoszenia z dnia 2020.01.15 r. o zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie wybrana została: Pani Agnieszka Adamczyk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że w/w spełnia wymagania do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS
w Suchym Dębie