2020-01-08 GOPS: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchy Dąb informuje, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty. Zgodnie z terminem składania dokumentów aplikacyjnych do Ośrodka nie wpłynęła żadna oferta.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS
w Suchym Dębie