2016-03-01 GOPS: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń została wybrana Pani Wioleta Zawolska  zamieszkała Suchy Dąb.                                                
            
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Wioleta Zawolska spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona ocena merytoryczna dokumentów aplikacyjnych oraz test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna pozwalają stwierdzić, że wybrana kandydatka spełnia wymagania pracodawcy dotyczące posiadanej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku ds. świadczeń.

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska