2018-07-02 GOPS: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
- nie został wyłoniony żaden kandydat

Uzasadnienie:
Nie złożono żadnej oferty zatrudnienia na w/w stanowisko pracy. Wobec powyższego nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska