2018-08-28 GOPS: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
- nie został wyłoniony żaden kandydat

Uzasadnienie:
Kandydatury nie spełniły  wymagań dotyczących kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazanych:
- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z  2017 r.  poz. 1769, z późn. zm.)

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska