2014-12-08 GOPS: Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny (18.12.2014)
herb_100x100

W związku z wyznaczeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie do organizacji pracy z rodziną, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.) poszukuje kandydata do pracy na stanowisko asystenta rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w systemie zadaniowego czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.więcej