2015-11-26 GOPS: Warsztaty ekonomiczne
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie  informuje, że w dniu 10.12.2015 r. w godz. od 13:00 do 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 odbędą się warsztaty ekonomiczne w ramach projektu realizowanego w ramach środków towarzyszących POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2015.
Celem prowadzenia warsztatów będzie wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. więcej