2020-07-17 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019- 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Do pobrania:

Informacja o naborze

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"