Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Zięba zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę i wymagane doświadczenie do pracy na wskazanym stanowisku.