Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Szykowska zam. Wielkie Walichnowy.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.