2020-07-02 Kierownik GOPS informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy
herb_100x100

1. Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej o przyznanie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego  na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

2. Świadczenie wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenia wychowawczego 500+ trwa do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że w roku 2020 nie składa się wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ celem jego kontynuacji.

3. Program Dobry Start (300+)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA 2020 r. ZA POŚREDNICTWEM:

• systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.

• internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):

•  za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

• za pomocą Platformy Usług Elektronicznych–PUE ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo Klientów, Pracowników, a także ich rodzin, składając wniosek w wersji papierowej, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z utrzymującym się stanem epidemii  wywołującym chorobę COVID-19.
Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie 58 6828682