2017-10-16 Kierownik GOPS w Suchym Dębie informuje o wynikach naboru
herb_100x100

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego nie wpłynęła żadna oferta.