2017-08-16 Kierownik GOPS w Suchym Dębie informuje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
herb_100x100

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Cyra Justyna  zamieszkała Krzywe Koło.

Uzasadnienie:
Pani Justyna Cyra spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona ocena merytoryczna dokumentów aplikacyjnych oraz test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna pozwalają stwierdzić, że wybrana kandydatka spełnia wymagania pracodawcy dotyczące posiadanej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

Kieronik GOPS
Mirosława Dombrowska