Miejsce i termin składania dokumentów: do 12 września 2022 roku do godz. 15:30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Pobierz ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Pracownik socjalny