2020-06-10 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń (22.06.2020)
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 czerwca 2020 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, pocztą elektroniczną na adres: gops@suchy-dab.pl lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 a, 83-022 Suchy Dąb, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń”