Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń - umowa na zastępstwo

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 sierpnia 2022 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pocztą elektroniczną na adres: gops@suchy-dab.pl lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 a, 83-022 Suchy Dąb, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń”.