2017-04-24 Kierownik GOPS w Suchym Dębie poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego  (10.05.2017)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe  lub średnie o kierunku ekonomicznym.
3. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Znajomość przepisów ustawy o: finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych,
6. Znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych,
7. Nieposzlakowana opinia. 
więcej