2017-10-04 Kierownik GOPS w Suchym Dębie poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego (13.10.2017)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe  lub średnie o kierunku ekonomicznym.
3. Posiadanie co najmniej 2- letniego stażu pracy w księgowości.
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Znajomość przepisów ustawy o: finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych,
7. Znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych,
8. Nieposzlakowana opinia.
więcej