2015-11-04 Kierownik GOPS w Suchym Dębie poszukuje pracownika na stanowisko:
Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo)
Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
(18.11.2015)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: wyższe (ekonomiczne) z 3 letnią praktyką w księgowości lub średnie (kierunek rachunkowość) z 6 letnią praktyką w księgowości (mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej),
2. obywatelstwo polskie,
3. nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 
więcej