2020-06-15 Kolonie dla dzieci rolników w 2020 roku
kolonie gory

Wójt Henryka Król zaprasza do skorzystania z wypoczynku letniego dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS). Organizatorem wypoczynku jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras.

Kolonia organizowana jest w Białym Dunajcu, w terminie: od 01.07.2020 r. do 10.07.2020 r.

Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, tel. 586828682 Liczba miejsc jest ograniczona.więcej