2021-07-07 Nowy okres zasiłkowy
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o ustalenie prawa do Funduszu Alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 należy składać:

- od dnia 1 lipca 2021 r. – drogą elektroniczną (poprzez ePUAP, PUE-ZUS, Emp@tię)

- od dnia 1 sierpnia 2021 r. - w wersji papierowej.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokładne wypełnianie wniosków oraz właściwy wybór organu, którym dla mieszkańców naszej gminy jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, a także o podanie we wniosku numeru telefonu w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.