2012-06-06 Ogłoszenie GOPS - praca na stanowisku asystenta rodziny
herb 100x100  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w związku z wyznaczeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie do organizacji pracy z rodziną, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.) poszukuje kandydata do pracy na stanowisko asystenta rodziny. wiecej