2020-07-17 Otwarty Konkurs Ofert -  na realizację zadań Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego przez Gminę Suchy Dąb
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z zapisami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019- 2020 finansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr OB.0005.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb w sprawie udzielania zamówień publicznych - nabór na stanowisko pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Do pobrania:

Informacja o konkursie

Zapytanie ofertowe

Karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Umowa zlecenia